Woonplaatsfictie in Successiewet niet in strijd met EG-verdrag (2006.23.3291)


De auteur gaat in op de vraag of de woonplaatsfictie van art. 3 SW in strijd is met het EG-verdrag.

Ingevolge de woonplaatsfictie wordt een Nederlander die binnen tien jaar na zijn emigratie uit Nederland overlijdt of een schenking doet, geacht ten tijde van dat overlijden of die schenking in Nederland te wonen. Het Hof van Justitie EG heeft beslist dat deze woonplaatsfictie niet in strijd is met de vrijheid van kapitaalverkeer binnen de EU. Ook het feit dat inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit anders worden…

Verder lezen