Ziektewet

De Ziektewet vormt een vangnet voor werknemers die geen recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte (art. 29 ZW). Dit worden vangnetters genoemd. Het instemmen met een einde van de arbeidsovereenkomst door een zieke werknemer kan een benadelingshandeling opleveren, waardoor werknemer het recht op een Ziektewetuitkering verliest. Bij een ziek uit dienst getreden werknemer moet werkgever rekening houden met de verhaalssanctie ZW. Artikel 29b ZW regelt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor bepaalde categorieën werknemers met structurele arbeidsbeperkingen en sommige oudere werknemers; de no-riskpolis. Werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden voor de ZW. De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters bepaalt de hoogte van de premie voor werkgevers voor ZW en WGA.

Uitgelicht

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht
Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

WW - uitsluitingsgronden WW

Arbeidsongeschiktheid na ziekte WIA

Loon bij ziekte

Re-integratie

Verder lezen
Terug naar overzicht