Zorgplicht professionele hypotheekbemiddelaar


V verkoopt op 20 mei 2000 aan K een appartement. Een verkoopvoorwaarde luidt:

“ Artikel 17.1. Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien hij niet uiterlijk 12 juni 2000 ter financiering van het gekochte een hypothecaire lening tot een bedrag van ƒ 236.500 of het aanbod daartoe heeft verkregen van een erkende geldverstrekkende instelling.

Artikel 17.3. De koper dient er voor zorg te dragen dat de mededeling dat hij de ontbinding inroept uiterlijk op de vijfde werkdag na 12 juni 2000 door de…

Verder lezen