Naar de inhoud

CSRD-rapportage

Als accountant is het niet langer een kwestie van wat je zou kunnen doen, maar van wat je moet doen om te voldoen aan en adviseren over de nieuwe rapportage eisen. ​

Header foto

Met de invoering van de CSRD-regeling is duurzaamheidsrapportage nu een verplichting geworden voor bedrijven. Als accountant is het niet langer een kwestie van wat je zou kunnen doen, maar van wat je moet doen om te voldoen aan de nieuwe rapporteringsvereisten. 

De nieuwe bijbehorende European Sustainability Reporting Standaarden (ESRS) zijn nog in conceptfase en zijn opgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). De 12 standaarden zijn onderverdeeld in algemene principes en toelichtingsvereisten: milieu-gerelateerde aspecten zoals klimaatverandering; sociale aspecten zoals de invloed van bedrijven op gemeenschappen en klanten; en governance-aspecten zoals bestuur en ethiek. Er volgen nog sectorspecifieke standaarden en standaarden voor middelgrote en kleine ondernemingen. ​​

Als accountant is het belangrijk om te begrijpen dat bedrijven moeten rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en –strategie. Inclusief de impact, risico's en kansen van Environment Social en Governance-aspecten (ESG) op de organisatie en de mogelijke financiële impact daarvan op het businessmodel en de waardeketen van de onderneming. Accountants moeten helpen bij het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse. Dit is de manier waarop wordt ingeschat hoe materiaal de impact, risico's en kansen van ESG-aspecten zijn voor de betreffende onderneming. ​

Als accountant is het jouw taak om ervoor te zorgen dat bedrijven duidelijke toelichtingen geven op hun duurzaamheidsstrategieën, -processen en -doelstellingen. Jij moet de interne beheersmaatregelen en procedures evalueren om te bepalen of de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen wordt gemonitord. Als accountant moet je ook de invloed van het duurzaamheidsbeleid op de beloning van het bestuur beoordelen. ​

​Kortom, accountants moeten nauw samenwerken met bedrijven om te voldoen aan de nieuwe CSRD-rapportagevereisten. Dit omvat het uitvoeren en/of controleren van de dubbele materialiteitsanalyse; het evalueren van interne beheersmaatregelen en procedures; en het beoordelen van de invloed van het duurzaamheidsbeleid op de beloning van het bestuur. Als accountant ben jij de sleutel tot het succesvol voldoen aan deze nieuwe duurzaamheidsrapportagevereisten. ​

CSRD in de praktijk voor accountants

Til jouw duurzaamheidsrapportage naar een hoger niveau. In twee middagen al jouw PE-punten voor Duurzaamheid? Als accountant begrijp jij als geen ander de impact van de nieuwe ESG-richtlijnen en de CSRD-regelgeving. Wees goed voorbereid op deze nieuwe verplichtingen, want vanaf boekjaar 2024 zullen organisaties veel moeite moeten doen om aan deze nieuwe en uitgebreide eisen te voldoen. Maak kennis met het ESG-landschap en het bijbehorende wetgevende kader, verdiep je in de ESRS-rapportagestandaarden en ontdek hoe je deze kunt toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden.

JES! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief