Socialezekerheidsrecht

Het socialezekerheidsrecht is nauw verweven met het arbeidsrecht. Bij Sdu vind je een compleet assortiment aan producten, content en hulpmiddelen waarmee de (arbeidsrecht)jurist snel en eenvoudig van informatie voorzien wordt.

header

Bij Sdu vindt de arbeids- en/of socialezekerheidsjurist alle informatie en hulpmiddelen om de dagelijkse werkzaamheden optimaal en nauwkeurig uit te kunnen voeren. Maak kennis met OpMaat. Dit online platform bevat jurisprudentie, actuele wet- en regelgeving en het laatste nieuws. Uw vakkennis houdt op peil met onze diverse opleidingen en vakliteratuur.

Meer informatie over arbeids- en socialezekerheidsrecht nodig? Zoek in ons archief!

Heb je behoefte aan meer vakinhoudelijke informatie op het gebied van socialezekerheidsrecht? Bekijk nu een selectie van de vakinformatie die we hierover aanbieden. Je vindt op deze pagina's een preview van de actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Bekijk onze artikelen

Socialezekerheidsrecht

Het Nederlandse socialezekerheidsrecht omvat onder meer de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dit stelsel van wetten en maatregelen garandeert inkomen en/of verzorging voor personen die, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om daar zelf in te voorzien. Op diverse thema's, zoals ziekte en re-integratie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen is het socialezekerheidsrecht nauw verweven met het arbeidsrecht.

Sdu biedt veelgebruikte en gewaardeerde vakliteratuur en content die gericht is op de pragmatische praktijkjurist. Samen met experts uit de rechtspraktijk creëren we actuele content op het gebied van socialezekerheidsrecht.