Milieu

Producten 41-46 van 46

Van hoog naar laag sorteren
 1. Wetgeving Omgevingsrecht 2017
  In Wetgeving Omgevingsrecht 2017 treft u de belangrijkste wet- en regelgeving aan die u nodig heeft voor de rechtspraktijk van het omgevingsrecht. De bundel is ingedeeld in 10 thematische delen: Bestuursrecht, Omgevingsrecht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Wet milieubeheer, inclusief uitvoeringsbesluiten), Externe veiligheid, Bodem, Geluid, Water, Natuur, Landbouw,
  Ruimtelijke ordening en Wegen. Deze wettenbundel is bij uitstek geschikt voor uw dagelijkse praktijk als adviseur ruimtelijke ordening of milieujurist. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 15 feb. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012398497
  € 74,78 € 81,51
 2. Teksten Bodemregelgeving Editie 2016
  Deze tekstuitgave bevat de belangrijkste regelgeving op het gebied van bodembescherming en is bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012398312
  € 86,25 € 94,01
 3. AI-17 Hijs- en hefmiddelen 8e herziene druk
  Deze uitgave geeft inzicht in de nationale en Europese regels en voorschriften, die zijn opgesteld om gevaarlijke situaties tijdens hijs- en hefwerkzaamheden te voorkomen. Er wordt op praktische wijze uitgelegd hoe aan deze eisen kan worden voldaan.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012396165
  € 49,92 € 54,41
 4. Tekst & Toelichting Milieueffectrapportage. Editie 2015
  Tekst & Toelichting milieueffectrapportage bevat alle voor de praktijk relevante Nederlandse en Europese regelgeving inzake milieueffectrapportage. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012393027
  € 64,55 € 70,36
 5. Inleiding tot de Stralingshygiëne (paperback)
  Dit uitgebreide naslagwerk biedt u een schat aan up-to-date informatie op alle belangrijke deelgebieden, weergegeven in overzichtelijke tabellen en grafieken. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012382120
  € 89,03 € 97,04
 6. Praktijkboek Hoofdlijnen Bodembeschermingsrecht
  In deze uitgave vindt u de wettelijke voorschriften die toezien op de sanering van verontreinigde grond en/of grondwater en het voorkomen van nieuwe verontreinigingen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012380010
  € 47,86 € 52,17

Producten 41-46 van 46

Van hoog naar laag sorteren