Politiek en bestuur

Producten 41-50 van 132

Van hoog naar laag sorteren
 1. Expertreeks deel 22 - Visitatie Een handleiding om het goed te doen
  Tijdens het maken van security scans bij bedrijven komt heel vaak het onderwerp “visitatie” aan de orde. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012573146
  € 44,52 € 48,53
 2. Veel gekwetter, weinig wol, PM Public Mission
  Leiden sociale media daadwerkelijk tot een belangrijke vernieuwing die politiek en overheid ingrijpend doen veranderen? In het boek Veel gekwetter, weinig wol worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het gebruik van sociale media door overheden, politici en burgers in Nederland. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012571913
  € 44,52 € 48,53
 3. Het betrouwbaarheidsvereiste in de beveiliging
  Beveiliging en betrouwbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.De aard en de inhoud van beveiligingswerkzaamheden brengen met zich, dat hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid van het personeel. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012571234
  € 57,88 € 63,09
 4. Naar een duurzame organisatie
  De brandweer staat aan het begin van een fundamenteel en meerjarig innovatietraject, “De Brandweer Over Morgen”. Dat gaat gepaard met grote veranderingen, zowel in het producten- en dienstenpakket als in de organisatie. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012570992
  € 50,08 € 54,59
 5. Studie-editie BOA & HTV deel 1 en 2. (Set) Editie 2019.
  Gemeenten krijgen een steeds belangrijkere regierol in het lokale veiligheidsbeleid. De behoefte aan goed opgeleide handhavers in de openbare ruimte groeit nog steeds. De Studie editie Buitengewoon opsporingsambtenaar & Handhaver toezicht en veiligheid is samengesteld aan de hand van de toets termen die zijn opgesteld door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (EXTH). Talrijke voorbeelden en schema’s verduidelijken de theorie. Iedere paragraaf wordt afgesloten met een kernzin en ieder hoofdstuk met een samenvatting. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 30-08-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404549
  € 79,72 € 86,89
 6. Studie-editie BOA & HTV deel 2 HTV. Editie 2019
  Gemeenten krijgen een steeds belangrijkere regierol in het lokale veiligheidsbeleid. De behoefte aan goed opgeleide handhavers in de openbare ruimte groeit nog steeds. De Studie editie Buitengewoon opsporingsambtenaar & Handhaver toezicht en veiligheid is samengesteld aan de hand van de toets termen die zijn opgesteld door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (EXTH). Talrijke voorbeelden en schema’s verduidelijken de theorie. Iedere paragraaf wordt afgesloten met een kernzin en ieder hoofdstuk met een samenvatting. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 30-08-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404532
  € 44,77 € 48,80
 7. Wetgeving voor de binnenvaart Deel I. Vaarreglementen. Jaarboek 2019
  Wetgeving voor de binnenvaart is verdeeld over twee delen. Daarnaast is het Handboek voor de marifonie toegevoegd aan de wetgeving voor de binnenvaart.

  In deel I zijn opgenomen de wetgeving voor de binnenvaart en alle daarop gebaseerde scheepvaartreglementen die verplicht aan boord moeten zijn, dan wel voor de scheepvaart van belang zijn. Bij de desbetreffende reglementen treft u een gedetailleerde inhoudsopgave aan. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 09-11-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403597
  € 235,38 € 256,56
 8. Praktijkboek Functionaris voor gegevensbescherming
  Waarmee moet de professionele functionaris voor gegevensbescherming (FG) rekening houden als leidraad bij zijn werkprogramma? Het antwoord op deze vraag wordt in dit boek gevonden op twee niveaus: op de eerste plaats op het niveau van de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op de tweede plaats op het niveau van de praktijk inzake gegevensbescherming. Hierbij staat een aantal logisch-volgordelijke AVG-compliance stappen centraal. Het is een goede praktijk dat de organisatie of de FG een werkprogramma opstelt, aldus het Europees Comité (EDPB), orgaan van de Europese Unie waarin alle toezichthoudende autoriteiten deelnemen (voorheen WP29) aangevuld met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). Lees verder
  • Boek
  • |
  • 17-12-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403337
  € 99,00 € 107,91
 9. Formulieren voor de leerplichtambtenaar
  Formulieren voor de leerplichtambtenaar editie 2019
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-12-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403313
  € 200,88 € 218,96
 10. Europese almanak 2019
  De Europese Unie krijgt steeds meer invloed op Nederlandse besluitvorming en de economie. De kans dat u rechtstreeks met de EU te maken krijgt, wordt alleen maar groter. De Europese Almanak helpt bedrijven, instellingen en particulieren op weg die te maken krijgen met Europesewet- en regelgeving.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012403269
  € 106,14 € 115,69

Producten 41-50 van 132

Van hoog naar laag sorteren