Sdu Commentaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (online + boek)

Je bestelling
Sdu Commentaar Algemene Verordening Gegevensbescherming (online + boek)
€ 153,00 Vanaf € 166,77
    • Bestellen zonder account mogelijk
    • 5% korting vanaf 2 studieboeken met code STUDENT5
    • Gratis verzending (m.u.v. abonnement)
  • Online
  • |
  • Bestelcode COMWBP

Sdu Commentaar AVG is een multimediale uitgave waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) artikelsgewijs wordt becommentarieerd. Bovendien vindt u per artikel een overzicht van jurisprudentie en literatuur. De website verzekert u dagelijks van actuele wet- en regelgeving, terwijl u hier ook de bijgewerkte commentaren kunt raadplegen, inclusief brondocumenten.

Sdu Commentaar AVG is de opvolger van Sdu Commentaar Wet bescherming persoonsgegevens. In dit commentaar wordt de AVG, die per 25 mei 2018 wordt geëffectueerd, artikelsgewijs becommentarieerd. Bovendien vindt u per artikel een actueel overzicht van (nog relevante) jurisprudentie en literatuur.
In het Sdu Commentaar AVG treft u naast het artikelsgewijs commentaar op de AVG, ook een algemene inleiding, de tekst van de Uitvoeringswet AVG (UAVG), een overzicht van Richtlijnen AVG van de Artikel 29-werkgroep en andere relevante bijlagen.De auteurs richten zich met dit commentaar op de advocatuur, bedrijfsjuristen en alle andere professionals die in hun praktijk met persoonsgegevens in aanraking komen. Sdu Commentaar AVG sluit naadloos aan bij de praktijk: de wetsartikelen waarmee u het meest te maken heeft, worden het meest uitgebreid becommentarieerd.

Online wordt het commentaar steeds actueel gehouden en worden de nieuwste uitspraken toegevoegd. Via hyperlinks klikt u door naar achterliggende teksten.


Redactie en auteurs;
mr. dr. T.F.M. Hooghiemstra is directeur Hooghiemstra & Partners
mr. dr. S. Nouwt is privacyadviseur en adviseur gezondheidsrecht bij de artsenorganisatie KNMG te UtrechtProductdetails
BestelcodeCOMWBP
ProducttypeOnline
BestelvormAbonnement
External URLCKEDITOR
Book TypeSubscription
BeschikbaarheidVrijgegeven