Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs (online)

Je bestelling
Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs (online)
€ 184,00 Vanaf € 200,56
  • Bestellen zonder account mogelijk
  • 5% korting vanaf 2 studieboeken met code STUDENT5
  • Gratis verzending (m.u.v. abonnement)
 • Online
 • |
 • Bestelcode COMARBAROL
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs online bent u verzekerd van actueel commentaar op de wet- en regelgeving binnen uw vakgebied. Wij bieden alle informatie op één platform aan. De commentaren zijn overzichtelijk ingedeeld, toegankelijk geschreven en voorzien van verwijzingen naar achterliggende documenten zoals de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur. Sdu Commentaar online is daarmee onmisbaar voor iedere juridische professional.
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs online
Op Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs online vindt u commentaren op de meest belangrijke arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving:
 • het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 10;
 • de Algemene wet gelijke behandeling (AGWB);
 • de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI);
 • de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM);
 • de Wet melding collectief ontslag (WMCO);
 • de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO);
 • de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV);
 • de Wet op de ondernemingsraden (WOR);
 • specifieke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek, Boek 2 en Boek 3, de Faillissementswet (FW) en Rechtsvordering;
 • de Werkloosheidswet (WW);
 • de Ziektewet (ZW);
 • aanverwante wet- en regelgeving.

Verzekerd van actuele juridische informatie
Met Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs online bent u verzekerd van actueel commentaar op de wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. Het artikelsgewijze, deskundige commentaar biedt u waardevolle informatie over alle bepalingen uit Boek 7, titel 10 van het Burgerlijk Wetboek en alle aanverwante arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend zijn de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) integraal verwerkt.

Analyse, duiding én verwijzingen naar rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur
In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs online vindt u naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) ook verwijzingen naar relevante rechtspraak, de parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar de diverse andere bronnen maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs online geeft de gebruiker snel inzicht in de relevante materie en tevens handvatten om juridische vragen te beantwoorden. Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs online is daarmee onmisbaar voor iedere juridische professional die zich bezighoudt met het arbeidsrecht.

Afgestemd op de praktijk
De wetsartikelen waarmee u in de praktijk veel te maken heeft, zijn het meest uitgebreid becommentarieerd. De commentaren zijn overzichtelijk ingedeeld, toegankelijk geschreven en voorzien van verwijzingen naar achterliggende documenten zoals de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur.

De voordelen van Sdu Commentaar:
 • u komt snel tot de kern van een wetsartikel;
 • altijd actuele wetteksten en recente jurisprudentie;
 • alle relevante jurisprudentie wordt overzichtelijk gepresenteerd met een korte duiding van de uitspraak;
 • samengesteld door experts.

Alle informatie toegankelijk via één platform
Wij bieden alle informatie op één platform aan. Zo kunt u de volgende online-abonnementen van Sdu via dezelfde website benaderen: De nieuwste jurisprudentie-uitgave, maar ook de aan de actualiteit aangepaste commentaren leest u direct via ons platform.
Een ander voordeel van het ontsluiten van alle informatie via één platform is dat wij commentaar dat betrekking heeft op verschillende wetsartikelen heel overzichtelijk voor u kunnen presenteren. Dat helpt u bij het zoeken naar het juiste antwoord op uw vraag.

Redactie
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs online is zorgvuldig samengesteld door experts op het gebied van arbeidsrecht en staat onder redactie van prof. mr. A.R. Houweling, mr. dr. R.A. Duk, mr. dr. J. Zwemmer, mr. S. Said, mr. dr. I.A. Haanappel-van der Burg.
Productdetails
BestelcodeCOMARBAROL
ProducttypeOnline
BestelvormAbonnement
External URLCKEDITOR
Book TypeSubscription
BeschikbaarheidVrijgegeven