BJ 2007/13, Centrum indicatiestelling zorg 13-11-2006, , zonder nr. (met annotatie van L.A.P. Arends)

Inhoudsindicatie

Indicatiestelling ex art. 60 Wet Bopz, Opneming in verpleeghuis bij ‘geen bereidheid, geen bezwaar’ van betrokkene, Verzet tegen opneming door zoon van betrokkene, Psychogeriatrie

Samenvatting

Een zoon maakt bezwaar tegen het zorgindicatiebesluit van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) dat onder meer inhoudt dat zijn moeder ‘‘geen bereidheid, noch verzet’’ heeft tegen de noodzakelijk geachte opneming in een verpleeghuis. Het CIZ meldt in de beschikking op het bezwaarschrift: ‘‘indien verzekerde zelf – in persoon – zich verzet tegen dit oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht