Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht: een introductie

Het aanbestedingsrecht omvat de regels omtrent aanneming van werk en aanbesteding op Europees, nationaal of gemeentelijk niveau. U kunt bijvoorbeeld denken aan aanbestedingsprocedures voor het openbaar vervoer of het spoor. Het idee van aanbestedingsrecht is het creëren van een vrije markt en het nastreven van de basisbeginselen: objectiviteit, transparantie en gelijkheid.

In de procedure van een aanbesteding maakt een opdrachtgever bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en stelt ondernemers in de gelegenheid om de prijs op te geven van een opdracht of levering (een offerte op te stellen). Inschrijven op aanbestedingen is eigenlijk hetzelfde als acquisitie. Vanaf een bepaald drempelbedrag is de overheid voor haar inkoop verplicht een bepaalde inkoopprocedure te volgen die we aanbesteden noemen.

De aanbestedingsrechtelijke geschillen in Nederland worden voor een groot deel afgehandeld door middel van een kort geding procedure. Daarnaast worden deze geschillen behandeld in hoger beroep en in cassatie.

Aanbestedingsrechtspraktijk

De regelgeving op het gebied van aanbestedingsrecht is talrijk. Er zijn diverse verordeningen, richtlijnen, wetten, besluiten en ministeriële regelingen die aanbestedende diensten moeten toepassen. De Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Ook zijn de Gids Proportionaliteit en de nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen (2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU) van belang.

Wat biedt Sdu u op het gebied van aanbestedingsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van aanbestedingsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Aanbestedingsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie