Sign. - HR: artikel 10a UBSW is ongeldig als WOZ-waarde huurwoning 10% hoger is dan WEV


De redactie meldt dat ons hoogste rechtscollege recentelijk heeft geoordeeld dat bij de vaststelling van de verschuldigde schenk- en erfbelasting voor de waarde van een verhuurde woning mag worden uitgegaan van de werkelijke waarde, voor zover deze ten minste 10% afwijkt van de (forfaitaire) WOZ-waarde (zie HR 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2135).

De Hoge Raad heeft daarbij aansluiting gezocht bij zijn uitspraak van 3 april 2015 waarover FBN 2015(7-8) 41. In het…

Verder lezen
Terug naar overzicht