Sign. - Toerekening van afgezonderd particulier vermogen in de erf- en schenkbelasting


De afgelopen jaren zijn vele publicaties verschenen over het fiscale regime voor afgezonderde particuliere vermogens (APV's). De auteurs hebben de ervaring dat ook in de praktijk meer en meer interesse ontstaat voor het opzetten van een APV, vaak met als doel dit als familiestichting in te richten. De inbreng van vermogen in een APV is veelal fiscaal neutraal vorm te geven en ook tijdens leven van de inbrenger zijn de fiscale gevolgen goed in kaart te brengen. Dit hangt samen met de regel dat de bezittingen en schulden, alsmede de opbrengsten en uitgaven van een APV worden toegerekend aan de inbrenger tijdens zijn leven.

(T.C. Hoogwout en W. Verstijnen, FTV – Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2013/10)

Verder lezen
Terug naar overzicht