Richtlijnen voor het aanleveren van advertenties

Advertentiemateriaal kunt u digitaal aanleveren als Certified pdf.

De branche-organisaties Cebuco, KVGO, OppO, NUV en VEA hebben twee standaarden vastgesteld:

  • Certified pdf  tijdschriften Nederland (voor tijdschriften): “Cpdf Tijdschriften Nederland”
  • Certified pdf  dagbladen Nederland (voor krantachtigen): “Cebuco Newspaper Ads”

Deze Certified pdf-standaarden  werken op basis van Enfocus Certified pdf-technologie. Laatste versies van bovenstaande profielen en meer informatie over Certified pdf  vindt u op www.certifiedpdf.net. Pdf's  moeten gemaakt zijn met Acrobat distiller.

Open bestandsformaat
Indien Certified pdf niet mogelijk is kunt u uw digitale bestand aanleveren in Indesign CS5, Adobe Illustrator (de fonts omzetten naar lettercontouren) en Adobe photoshop (voor afbeeldingen).

Afbeeldingen
Afbeeldingen kunnen worden aangeleverd als EpS- of TIff-formaat met een resolutie van 300 dpi. Bestanden met een lagere resolutie (zoals een beeldschermresolutie van 72 dpi) zijn kwalitatief niet geschikt voor grafische verwerking. De scanresolutie voor full colour en grijswaarden is 300 dpi, voor zwart wit (bitmap) 600 dpi en voor lijnwerk 1600 dpi. deze beelden niet meer verschalen dan 15% en geen rotaties. Gebruik geen RGB of een andere kleurmodus (niet  geschikt voor grafische verwerking) en gebruik bij pMS-kleuren nooit ‘coated’ en ‘uncoated’ door elkaar heen. PMS-kleuren dienen te worden opgebouwd in CMYK. U dient ervoor te zorgen dat alle uitspaar-, overdruk- en trapgegevens juist zijn ingesteld in het document. Bij aflopende elementen dient u rekening te houden met een afsnede van minimaal 5 mm.

Lettertypen
Gebruik uitsluitend Open type fonts. Bij het aanleveren van een open bestand altijd alle gebruikte printer- en beeldscherm-lettertypen meeleveren, inclusief de gebruikte varianten. Gebruik geen stijlen, zoals ‘vet’ of ‘cursief’ in het programma, maar kies altijd het juiste lettertype uit het lettertype-menu (bijvoorbeeld Times Bold of Times Italic). Tekst in illustraties/logo’s dienen altijd omgezet te worden naar lettercontouren.

UCR
UCR staat voor UnderColerRemoval. Bij het omzetten van RGB naar CYMK mag de maximale inktwaarde voor krantendruk niet boven de 240 % komen. Voor MC-druk (tijdschriften) is de maximale inktwaarde 310 %. Een te hoge UCR-waarde kan worden voorkomen door RGB-beelden om te zetten naar CYMK in het goede ICC-profiel voor krant- of MC-druk. de juiste ICC-profielen kunnen door ons worden aangeleverd.

Hoe aan te leveren?
Via e-mail: loap@sdu.nl. In dit e-mailbericht dient u duidelijk aan te geven voor welke uitgave de advertentie is bestemd.

Via ftp
ftp://ftp.sdu.nl
Inlognaam: apsdu
Wachtwoord: mediaservice

Op cd/dvd
Sdu Uitgevers
T.a.v. Afd. Mediaservice
Postbus 34
2501 AG  den Haag

Meer informatie
Wijkt u af van bovenstaande specificaties dan zijn wij genoodzaakt technische kosten in rekening te brengen. Onze afdeling kan ook de opmaak verzorgen van uw advertentie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Mediaservices, telefoon (070) 378 04 53.