HRM

Producten 31-40 van 41

Van hoog naar laag sorteren
 1. Belastingwetgeving 2019 Curacao
  De bundel Belastingwetgeving 2019 van Curaçao draagt bij aan het overzichtelijk houden van de status quo. Het is een uitgebreid naslagwerk met 1 januari 2019 als tijdstempel. Nagenoeg alle fiscale wetten, besluiten, beschikkingen en andere relevante publicaties zijn opgenomen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 8 apr. 2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404426
  € 30,00 € 32,70
 2. De rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers, Volksvertegenwoordigers. Editie 2019
  Deze uitgave beschrijft in algemene zin de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens worden de vergoedingen die raadsleden, statenleden en commissieleden volgens de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de uitoefening van hun volksvertegenwoordigende activiteiten ontvangen.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 7 jun. 2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403634
  € 47,00 € 51,23
 3. De rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers. Colleges. Editie 2019
  Deze uitgave beschrijft in algemene zin de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Vervolgens worden de voorzieningen concreet toegelicht die burgemeesters, commissarissen van de Koning, wethouders en gedeputeerden volgens de voor hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving ontvangen: salaris, vergoeding van onkosten, pensioen huisvestingsvoorzieningen, vervanging bij ziekte, voorzieningen als sprake is van een functionele beperking of een dienstongeval.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18 mrt. 2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403627
  € 50,00 € 54,50
 4. AI-40 Aansprakelijkheid 4e editie, 2017
  Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte kan de werkgever worden beboet wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. In ernstige gevallen kan een bedrijf of werkgever zelfs langs strafrechtelijke weg worden vervolgd. Maar ook de werknemer die slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval of beroepsziekte kan een schadevergoeding eisen van zijn werkgever. Dan zal in een civiele procedure worden vastgesteld of de werkgever al dan niet aan zijn zorgverplichting heeft voldaan of dat de werknemer zijn schade zelf moet dragen.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012401579
  € 54,61 € 59,52
 5. AI-44: De preventiemedewerker, 4e editie, 2018
  Deze uitgave is bestemd voor preventiemedewerkers en zij die daarvoor worden opgeleid. Ook geeft het blad handvatten voor alle andere medewerkers die bijdragen aan het opzetten van arbozorg en het voorkomen van risico’s in hun bedrijf of organisatie. Wilt u uw preventiebeleid effectief en efficiënt organiseren? Dan is deze uitgave een uitstekend hulpmiddel.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 30 mrt. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401562
  € 54,61 € 59,52
 6. Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
  Dit boek behandelt het procesrecht dat relevant is voor de arbeidsrechtjurist. Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is niet alleen het Nederlands ontslagrecht ingrijpend veranderd, maar ook het bijbehorende procesrecht en de procesmogelijkheden voor partijen. Met dit boek bent u volledig op de hoogte van de regels van het procesrecht, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Dit boek is bedoeld voor juristen die arbeidsrechtelijke procedures voeren of daarmee te maken hebben. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 31 jan. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401487
  € 46,94 € 51,16
 7. Rechtspraak Arbeidsrecht. Editie 2017
  Dit boek bevat ruim 250 van de heden ten dage belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht en het collectieve arbeidsrecht, aangevuld met uitspraken op het gebied van het socialeverzekeringsrecht die voor het arbeidsrecht relevant zijn. Dit boek wordt veelvuldig gebruikt in het juridische onderwijs. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 23 aug. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399982
  € 38,36 € 41,81
 8. JHG
  Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie geeft in vijftig artikelen de grondrechten die gelden in de Europese Unie ten aanzien van waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtspleging. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is het EU-Handvest juridisch bindend voor de instellingen van de EU en voor de lidstaten, mits zij het Unierecht ten uitvoer brengen.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 25 jan. 2016
  • |
  • Bestelcode 9789012397230
  € 32,44 € 35,36
 9. Hoe zit het met het (nieuwe) arbeidsrecht?
  Praktische uitgave over een aantal belangrijke thema's arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.
  In totaal komen ruim 100 onderwerpen met praktische tips, aandachtspunten en stappenplannen aan bod. De kern van elk onderwerp is samengevat in maximaal twee pagina’s.
  Per onderwerp is in één oogopslag duidelijk wat de meest essentiële informatie is. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 15 sep. 2015
  • |
  • Bestelcode 9789012395656
  € 37,86 € 41,27
 10. De Dynamische gemeente
  Nederlandse gemeenten en hun medewerkers hebben te maken met een sterk toegenomen dynamiek en veranderdruk. En daarbij met de vraag hoe beide, de organisatie en het individu, zich tot deze werkelijkheid kunnen of moeten verhouden? Wij stellen daarbij dat beide hun onderlinge arbeidsrelatie moeten gaan dynamiseren om met deze dynamiek en veranderdruk om te gaan. Het gaat om het vermogen van de lokale overheid om publieke waarde te leveren aan burgers en samenleving. Deze publieke waarde wordt geleverd via de performance van de individuele medewerker. Deze performance van de individuele medewerker vormt het centrum van de interventies van de medewerker en het (human resource)management. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012394239
  € 25,61 € 27,91

Producten 31-40 van 41

Van hoog naar laag sorteren