Fiscaal recht

Producten 31-40 van 71

Van hoog naar laag sorteren
 1. Inleiding Formeel Belastingrecht
  Formeel belastingrecht is niet alleen het fiscale procesrecht.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13-09-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402866
  € 81,23 € 88,54
 2. Compendium Levenstestament
  In dit boek worden de verschillende aspecten die aan het levenstestament verbonden zijn op een gestructureerde en begrijpelijke wijze behandeld. Zo worden de wettelijke beschermingsmaatregelen verkend en afgezet tegen het levenstestament, wordt het normaaltype van het levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechtsverhouding tussen de levenstestateur en de levensexecuteur. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012402071
  € 49,53 € 53,99
 3. De weg naar volledige fiscale transparantie voor het internationale bedrijfsleven
  Dit dossier is een behandeling van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fiscale transparantie, met daarin de meest vooraanstaande initiatieven, wetten en richtlijnen die van belang kunnen zijn voor fiscale professionals met cliënten die internationaal opereren. Na een uitgebreide uiteenzetting van de verschillende initiatieven worden enkele casus geanalyseerd van de grootste multinationals die met hun geschillen met de fiscus de afgelopen paar jaar het nieuws hebben gedomineerd. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401852
  € 24,77 € 27,00
 4. Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting
  Overdrachtsbelasting en btw spelen een rol bij elke vastgoedtransactie. Deze belastingen hebben grote invloed op winst en rendement. De fiscale regelgeving is echter ontoegankelijk en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Dit boekje slaat een brug tussen regels en praktijk. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 15-02-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401777
  € 29,22 € 31,85
 5. Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
  Deze uitgave besteedt aandacht aan de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van juridische fusies. Het accent ligt daarbij op kapitaalvennootschappen. Op andere rechtspersonen als de vereniging en stichting wordt beperkt ingegaan. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-02-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401685
  € 54,48 € 59,38
 6. Compendium Samenwonen 2018
  Het Compendium Samenwonen is bedoeld voor juridische en financiële dienstverleners die zich (mede) richten op ongehuwd samenwonende stellen. Het biedt een actueel overzicht van uiteen­lopende aspecten van het ongehuwd samenwonen. De auteurs zijn allen ervaren professionals op hun vakgebied, waardoor het compendium ook een praktische inslag kent. Omdat het boek een breed scala aan onderwerpen behandelt, is het tevens goed bruikbaar voor onderwijsdoeleinden. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 29-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401449
  € 76,77 € 83,68
 7. Wet aanpassing fiscale eenheid
  dit fiscaal dossier worden alle ins en outs van Papillon-fiscale-eenheid en zuster-fiscale-eenheid besproken, inclusief de wijzigingen die zijn voorgesteld in het Belastingpakket 2018. De problematiek wordt inzichtelijk gemaakt met veel voorbeelden. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 14-11-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401333
  € 24,77 € 27,00
 8. Innovatiebox anno 2017
  Dit fiscale dossier beoogt een handreiking te bieden voor de praktijk. In het dossier wordt eerst op hoofdlijnen geschetst wat de innovatie box is, waarom de regeling er is en wat er zoal is gewijzigd. Vervolgens wordt artikelsgewijs een uitgebreide toelichting gegeven op de wetsartikelen, die gelden vanaf 1 januari 2017. De toelichting is ruimschoots voorzien van verwijzingen naar onder andere de parlementaire stukken. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012401258
  € 24,77 € 27,00
 9. Goed Koopmansgebruik. Editie 2017
  Goed koopmansgebruik speelt een essentiële rol bij de toerekening van de tot de winst uit onderneming behorende baten en lasten aan de jaren waarop zij betrekking hebben. In dit geschrift wordt aandacht besteed aan de wijze waarop die toerekening plaatsvindt. Daartoe is de jurisprudentie van de Hoge Raad op het terrein van goed koopmansgebruik volgens een handzaam raamwerk in kaart gebracht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 09-11-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401081
  € 58,44 € 63,70
 10. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige
  Per 1 januari 2015 is de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige ingevoerd voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen die in Nederland inkomen genieten. Alleen belastingplichtigen die aan het zogenoemde 90%-inkomenscriterium voldoen, komen nog in aanmerking om fiscaal als inwoner van Nederland te worden behandeld. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012400695
  € 14,86 € 16,20

Producten 31-40 van 71

Van hoog naar laag sorteren