Fiscaal recht

Producten 31-40 van 74

Van hoog naar laag sorteren
 1. Compendium Levenstestament
  In dit boek worden de verschillende aspecten die aan het levenstestament verbonden zijn op een gestructureerde en begrijpelijke wijze behandeld. Zo worden de wettelijke beschermingsmaatregelen verkend en afgezet tegen het levenstestament, wordt het normaaltype van het levenstestament behandeld en wordt uitgebreid stilgestaan bij de rechtsverhouding tussen de levenstestateur en de levensexecuteur. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012402071
  € 49,53 € 53,99
 2. Compendium Echtscheiding
  Professionals, die zich bezig houden met de advisering en begeleiding van mensen die scheiden, ondervinden dat een echtscheiding, los van alle emoties, ruzies, belangenafwegingen en andere zorgen, ook een groot aantal kwesties en complicaties kent op financieel, juridisch en fiscaal terrein. Een terrein dat ook nogal eens wijzigt. Onderzoek naar de mogelijke hand- en studieboeken op deze terreinen medio 2016 leidde tot de conclusie dat vrijwel alle bestaande handboeken gedateerd waren. Deze conclusie bracht ons op het idee een compendium samen te stellen, waarin alle aspecten van echtscheiding bij elkaar terug te vinden zijn en dat zowel voor opleidingsdoeleinden als voor de dagelijkse praktijk goed hanteerbaar is. Het Compendium Echtscheiding dat nu voor u ligt, is het resultaat van veel overleg en schrijfwerk. De redactie is alle auteurs en de bureauredactie dan ook zeer dankbaar voor het vele werk dat de afgelopen maanden is verricht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 30-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402064
  € 71,82 € 78,28
 3. IFA Cahier Volume 103b (2018)
  This volume of the Cahiers has been published by Sdu, The Netherlands, on behalf of the International Fiscal Association (IFA) . Once a year the Cahiers de Droit Fiscal International are published and distributed free to all the members of the Association. These Cahiers contain a wealth of domestic and international material in dealing with the main subjects to be discussed at the following IFA Congress. They comprise IFA branch reports together with a general report on each of the two subjects selected. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 26-06-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402057
  € 217,28 € 236,84
 4. IFA Cahier Volume 103a (2018)
  This volume of the Cahiers has been published by Sdu, The Netherlands, on behalf of the International Fiscal Association (IFA) . Once a year the Cahiers de Droit Fiscal International are published and distributed free to all the members of the Association. These Cahiers contain a wealth of domestic and international material in dealing with the main subjects to be discussed at the following IFA Congress. They comprise IFA branch reports together with a general report on each of the two subjects selected. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 26-06-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402040
  € 217,28 € 236,84
 5. De weg naar volledige fiscale transparantie voor het internationale bedrijfsleven
  Dit dossier is een behandeling van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fiscale transparantie, met daarin de meest vooraanstaande initiatieven, wetten en richtlijnen die van belang kunnen zijn voor fiscale professionals met cliënten die internationaal opereren. Na een uitgebreide uiteenzetting van de verschillende initiatieven worden enkele casus geanalyseerd van de grootste multinationals die met hun geschillen met de fiscus de afgelopen paar jaar het nieuws hebben gedomineerd. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401852
  € 24,77 € 27,00
 6. Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting
  Overdrachtsbelasting en btw spelen een rol bij elke vastgoedtransactie. Deze belastingen hebben grote invloed op winst en rendement. De fiscale regelgeving is echter ontoegankelijk en aan voortdurende veranderingen onderhevig. Dit boekje slaat een brug tussen regels en praktijk. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 15-02-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401777
  € 29,22 € 31,85
 7. Juridische fusies van kapitaalvennootschappen
  Deze uitgave besteedt aandacht aan de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van juridische fusies. Het accent ligt daarbij op kapitaalvennootschappen. Op andere rechtspersonen als de vereniging en stichting wordt beperkt ingegaan. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-02-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401685
  € 54,48 € 59,38
 8. Compendium Samenwonen 2018
  Het Compendium Samenwonen is bedoeld voor juridische en financiële dienstverleners die zich (mede) richten op ongehuwd samenwonende stellen. Het biedt een actueel overzicht van uiteen­lopende aspecten van het ongehuwd samenwonen. De auteurs zijn allen ervaren professionals op hun vakgebied, waardoor het compendium ook een praktische inslag kent. Omdat het boek een breed scala aan onderwerpen behandelt, is het tevens goed bruikbaar voor onderwijsdoeleinden. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 29-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401449
  € 76,77 € 83,68
 9. Wet aanpassing fiscale eenheid
  dit fiscaal dossier worden alle ins en outs van Papillon-fiscale-eenheid en zuster-fiscale-eenheid besproken, inclusief de wijzigingen die zijn voorgesteld in het Belastingpakket 2018. De problematiek wordt inzichtelijk gemaakt met veel voorbeelden. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 14-11-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401333
  € 24,77 € 27,00
 10. Innovatiebox anno 2017
  Dit fiscale dossier beoogt een handreiking te bieden voor de praktijk. In het dossier wordt eerst op hoofdlijnen geschetst wat de innovatie box is, waarom de regeling er is en wat er zoal is gewijzigd. Vervolgens wordt artikelsgewijs een uitgebreide toelichting gegeven op de wetsartikelen, die gelden vanaf 1 januari 2017. De toelichting is ruimschoots voorzien van verwijzingen naar onder andere de parlementaire stukken. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012401258
  € 24,77 € 27,00

Producten 31-40 van 74

Van hoog naar laag sorteren