Fiscaal recht

Producten 41-50 van 70

Van hoog naar laag sorteren
 1. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige
  Per 1 januari 2015 is de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige ingevoerd voor in het buitenland woonachtige belastingplichtigen die in Nederland inkomen genieten. Alleen belastingplichtigen die aan het zogenoemde 90%-inkomenscriterium voldoen, komen nog in aanmerking om fiscaal als inwoner van Nederland te worden behandeld. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 4 okt. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012400695
  € 14,86 € 16,20
 2. Pensioenregelingen
  Er is een toenemende belangstelling voor pensioen. Niet in het minst omdat pensioen minder zeker blijkt te zijn dan altijd was gedacht. De toegenomen levensverwachting en de aanhoudend lage rente stuwt de pensioenkosten op tot ongekende hoogte. Dit heeft geleid tot aangescherpte wet- en regelgeving en een forse inperking van het fiscale kader. Daarnaast wordt al jaren gesproken over een nieuwe inrichting van het pensioenstelsel. In dit boek wordt aan de hand van tal van voorbeelden uitgebreid ingegaan op de juridische en fiscale aspecten van pensioen. Het boek is vooral bedoeld als praktisch naslagwerk op het terrein van pensioen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 6 sep. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012400626
  € 35,33 € 38,51
 3. Wet uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen
  Op 7 maart 2017 is het wetsvoorstel ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze wet beoogt de staatssecretaris van Financiën de problematiek rond het pensioen in eigen beheer van de dga op te lossen. Dit wordt door de staatssecretaris bereikt door:
  • de toekomstige opbouw van een pensioen in eigen beheer fiscaal niet meer toe te staan;
  • met een korting het reeds opgebouwde pensioen fiscaal aantrekkelijk af te kopen;
  • opgebouwd pensioen tegen de fiscale waarde om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV).
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 11 jul. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399579
  € 14,86 € 16,20
 4. Erven en Schenken
  Op 1 januari 2003 is in Nederland het nieuwe erfrecht in werking getreden. Daarnaast is op 1 januari 2010 in Nederland de nieuwe Successiewet 1956 in werking getreden. De Successiewet 1956 is daarmee ingrijpend gewijzigd. Niet alleen is de benaming van het successierecht en schenkingsrecht gewijzigd in ‘erfbelasting’ en ‘schenkbelasting’, ook is het recht van overgang afgeschaft per 1 januari 2010. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 25 mei 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012399562
  € 29,22 € 31,85
 5. Kapitaalverzekeringen en Eigenwoningsparen
  Dit boek heeft als doel een overzichtelijke uiteenzetting te geven van de wet- en regelgeving met betrekking tot kapitaalverzekeringen in het algemeen en het eigenwoningsparen in het bijzonder. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen door de invoering van de Wet IB 2001 en het overgangsrecht dat is ontstaan per 1 januari 2013 door de invoering van het gewijzigde eigenwoningregime. De fiscale behandeling voor kapitaalverzekeringen is door diverse wetswijzigingen aangepast. Vooral het overgangsrecht voor op 31 december 2001 bestaande kapitaalverzekeringen is een relatief onoverzichtelijk doolhof. Tevens is bij de invoering van de Wet IB 2001 de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) ontstaan. Met deze KEW kon fiscaal vriendelijk voor de eigen woning worden gespaard. Vanaf 2008 zijn hier de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) aan toegevoegd. Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 aanzienlijk gewijzigd, waarbij de KEW, SEW en BEW werden afgeschaft. Ook hierbij is overgangsrecht ingevoerd en in de praktijk bestaan nog steeds honderdduizenden spaarproducten in het kader van het eigenwoningsparen. Om de behandelde regelingen te verduidelijken, wordt gebruik gemaakt van veel voorbeelden. Zo wordt de theoretische benadering van dit boek omgezet in een praktische, waarmee duidelijke handvatten worden geboden aan zowel de adviespraktijk als overige geïnteresseerden.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 7 apr. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399531
  € 36,40 € 39,68
 6. Grensoverschrijdende transacties en btw
  Ondernemers en andere (rechts)personen die goederen of diensten in- en verkopen in andere EU-lidstaten krijgen vaak te maken met ingewikkelde fiscale regelgeving en verplichtingen. Worden goederen van buiten de Europese Unie ingekocht, dan kan ook douanewetgeving aan de orde komen. Dit boek geeft een praktisch overzicht van de vele en uiteenlopende fiscale verplichtingen die spelen bij transacties met het buitenland (grensoverschrijdende transacties). Door de opzet van dit boek kan de lezer snel per transactie beoordelen met welke fiscale aandachtspunten hij rekening moet houden zodat geen zaken over het hoofd worden gezien. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 14 apr. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399487
  € 30,17 € 32,89
 7. Handboek Financiële Verslaggeving, Jaarrekening 2017
  Het Handboek Financiële verslaglegging besteedt aandacht aan de verschillende aspecten van de Nederlandse jaarverslaggeving. Naast een inhoudelijke behandeling van belangrijke verslaggevingsregels, geeft het ook praktische aanwijzingen voor de inrichting en de publicatie van de jaarstukken. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 1 jun. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012398411
  € 79,49 € 86,64
 8. Cumulatie van belastingen
  Een onderzoek naar de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting (en overdrachtsbelasting)

  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 11 jul. 2016
  • |
  • Bestelcode 9789012398039
  € 56,79 € 61,90
 9. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA)
  In dit Fiscaal Dossier wordt eerst uitgelegd waarom het in de praktijk erg lastig kan zijn om een arbeidsrelatie juridisch juist te kwalificeren. Is het een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Een overeenkomst van opdracht met een echte ondernemer bijvoorbeeld, al dan niet werkend vanuit een BV, zal niet snel kunnen worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. De eerstverantwoordelijke voor de beoordeling van een arbeidsrelatie is een opdrachtgever. Het probleem echter waarvoor een opdrachtgever zich in de praktijk gesteld ziet is dat hij niet kan zien of degene die stelt ondernemer te zijn ook als zodanig is erkend door de Belastingdienst. Onder de werking van de VAR werden opdrachtgevers beschermd tegen een onjuiste inschatting van een arbeidsrelatie, mits de opdrachtnemer beschikte over een VAR-wuo of een VAR-dga.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 24 mrt. 2016
  • |
  • Bestelcode 9789012397551
  € 26,25 € 28,61
 10. De vernieuwde WBSO
  In dit fiscaal dossier staat de integratie van de Research en Development Aftrek [1] in de afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk centraal. Tot 2016 waren het twee separate regelingen. Deze zijn met ingang van 1 januari 2016 samengevoegd tot een regeling. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 17 mei 2016
  • |
  • Bestelcode 9789012397377
  € 26,25 € 28,61

Producten 41-50 van 70

Van hoog naar laag sorteren