Mediation

Producten 11-20 van 40

Van hoog naar laag sorteren
 1. Tussen recht en vrede.
  Mediation heeft haar plek gevonden in het juridisch domein. Nu wordt het tijd mediation niet meer door de juridische bril te bekijken, maar haar te beschouwen als een zelfstandige methode om conflicten en geschillen tot een einde te brengen. In welke relatie staan recht en mediation tot elkaar, welke boodschap hebben zij aan elkaar? Mediation speelt een belangrijke rol in de transformatie van de autonome rechtsstaat naar de responsieve rechtsstaat. In een responsieve rechtsstaat wordt bij de uitoefening van bevoegdheden niet alleen naar de regels gekeken, maar ook naar de belangen die aan de verschillende kanten spelen. De jurist van de toekomst kan van mediators leren om beter om te gaan met de escalerende werking van rechtspraak volgens het zogeheten toernooimodel. Mediators kunnen van juristen leren de rechtsstaatgedachte op waarde te schatten, ook als zij met de juridiserende uitwassen daarvan te maken krijgen. Zo worden conflicten en geschillen afgesloten op een manier die niet alleen rechtmatig is, maar die ook door de betrokkenen als rechtvaardig kan worden aanvaard. Daarmee is niet alleen het recht, maar ook de vrede gediend. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012402392
  € 8,03 € 8,75
 2. Zakboek voor de mediator
  Het Zakboek voor de mediator is een praktische uitgave waarin u antwoorden vindt op al uw vragen rond mediation en conflicthantering. Met handige checklisten en praktische tips. De nieuwe herziene druk is in het voorjaar van 2017 geactualiseerd. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012400275
  € 20,14 € 21,95
 3. Rechtspraak Mediation
  In de afgelopen jaren zijn op tal van terreinen vragen voorgelegd aan de rechter waarin de rode draad wordt gevormd door de verhouding tussen mediation als relatief nieuw juridisch fenomeen enerzijds en het rechtsbestel anderzijds. In deze derde herziene druk van Rechtspraak Mediation is wederom geprobeerd om enige orde in de desbetreffende jurisprudentie aan te brengen en de hoofdlijnen daarvan zichtbaar te maken. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 24-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012400251
  € 40,37 € 44,00
 4. Handboek Mediation
  Het Handboek Mediation is één van de pijlers van het vakgebied van mediation vanwege de fundamentele bespreking van alle onderwerpen die mediation betreffen. Deze zesde druk is volledig geactualiseerd. Een scala aan auteurs met uiteenlopende achtergronden en specialismen heeft een bijdrage geleverd, om zo een gedegen inzicht te geven in de kennis die voor mediation onmisbaar is, en om de actuele stand van zaken in de praktijk weer te geven. Ook vervult de inhoud van het Handboek Mediation een belangrijke rol bij de certificering van mediation. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 12-06-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399456
  € 84,86 € 92,50
 5. Juridische aspecten van mediation
  Juridische aspecten van mediation geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in theorie en praktijk kunnen rijzen over de juridische kanten van mediation. Zo komen de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst uitgebreid aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor onder meer de vertrouwelijkheid, de aansprakelijkheid en het klacht- en tuchtrecht.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012398855
  € 36,32 € 39,59
 6. Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator
  Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator is zowel bestemd voor de beginnende mediator in opleiding die kennis wil nemen van de verschillende beroepsvaardigheden die voor een effectieve beroepsuitoefening essentieel zijn, als voor de meer ervaren mediator die zich nader wil verdiepen in de details van diverse interventietechnieken en de psychologische achtergronden daarvan. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 25-04-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012398831
  € 36,32 € 39,59
 7. Mediation in arbeidsconflicten
  Mediation blijkt in arbeidsconflicten een succesvolle methode om geschillen op te lossen. Wanneer de wens is de arbeidsrelatie in stand te houden, dan is het van belang dat niet een van de partijen als winnaar uit een conflict komt, maar dat de partijen samen tot een oplossing van hun conflict zijn gekomen. Mediation is, als partijen er zelf niet meer uitkomen, bij uitstek een geschikt middel om toch die oplossing te bewerkstelligen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012398459
  € 37,61 € 40,99
 8. Arbeidsrecht en mediation
  Mediation heeft in de arbeidsrechtelijke praktijk een plaats veroverd die het noodzakelijk maakt dat de mediator en andere professionals, die zich met individuele arbeidsconflicten bezighouden, niet alleen kennis hebben van mediation, maar ook van de juridische context. Het boek Arbeidsrecht en mediation beoogt daarin te voorzien. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012398220
  € 38,30 € 41,75
 9. De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebieds- ontwikkeling en infra.
  Het belangrijkste voordeel van geschilbemiddeling is de hoge mate van naleving van gemaakte afspraken. Deze ligt op 90%. Dit percentage is langs andere wegen nauwelijks bereikbaar en zeker niet binnen hetzelfde korte tijdsbestek. Dit boek is vooral bedoeld voor wie door functie of beroep met geschillen te maken krijgt en deze zelf beter wil aanpakken, dan wel meer wil weten over hoe het effectvolle instrument van geschilbemiddeling in het kader van risicomanagement zo professioneel mogelijk in te zetten. Daarnaast is onderhandelen in een geschil geen eenvoudige opgave. Voor wie op dit vlak iets wil (bij)leren, bevat deze publicatie talrijke tips en voorbeelden. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 15-06-2016
  • |
  • Bestelcode 9789012397841
  € 29,13 € 31,75
 10. Scheidingsmediation
  In dit deel van de Monografieen (Echt)scheidingsreeks wordt de ontwikkeling van scheidingsmediation zoals die met name tot eind 2015 heeft plaatsgevonden. Inzichtelijk wordt gemaakt wat mediation nu eigenlijk kan betekenen voor scheidende mensen, op welke wijze oplossingen kunnen worden gevonden door middel van mediation en welke regels noodzakelijkerwijs in acht moeten worden genomen om een succesvolle mediation te verkrijgen. Bovendien worden bijzondere vormen van mediation, zoals forensische mediation, collaborative divorce en prenups, beschreven. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012396936
  € 51,75 € 56,41

Producten 11-20 van 40

Van hoog naar laag sorteren