Migratierecht

Producten 11-20 van 28

Van hoog naar laag sorteren
 1. Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000 (abonnement)
  Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000 is een multimediale
  publicatie: een combinatie van een boek en een online met
  praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de
  Vreemdelingenwet 2000. Lees verder
  • Intekening
  • |
  • Bestelcode COMVWBOEK
  Factuur bij levering
 2. Sdu Commentaar Migratierecht Online
  Met Sdu Commentaar Migratierecht online bent u verzekerd van actueel commentaar op de wet- en regelgeving binnen uw vakgebied. Wij bieden alle informatie op één platform aan. De commentaren zijn overzichtelijk ingedeeld, toegankelijk geschreven en voorzien van verwijzingen naar achterliggende documenten zoals de wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur. Sdu Commentaar online is daarmee onmisbaar voor iedere juridische professional. Lees verder
  • Online
  • |
  • Bestelcode COMMIGOL
  € 23,00 Vanaf € 27,83
 3. Vreemdelingencirculaire 2000 Pocket, Editie 2018-02
  De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de Vreemdelingencirculaire 2000, delen A, B, C en D. De teksten zijn ontsloten door margewoorden en een uitgebreid register. De Vreemdelingencirculaire 2000 verschijnt ieder half jaar in de vorm van een pocket. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13-11-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403740
  € 58,05 € 63,27
 4. HRWN Pocket 2003 Editie 2018-2
  De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de Handleiding verwerkt. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13-11-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403719
  € 59,05 € 64,36
 5. Vreemdelingenrecht in vogelvlucht. Editie 2018
  De rechtspositie van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven, is vastgelegd in een woud van wetten en regels, die in grote mate zijn beïnvloed door internationale regels en het unierecht. In deze publicatie maakt Gerrie Lodder dat complexe geheel inzichtelijk, zowel voor juristen als voor niet-juristen. Aan de orde komen onder meer: de vreemdelingrechtelijke procedure, verschillende soorten verblijf (kort verblijf, regulier verblijf en asiel) en het nationaliteitsrecht. Nieuw in deze zesde gewijzigde uitgave is een hoofdstuk over de verblijfsrechtelijke positie van Unieburgers en hun familieleden. De auteur licht de gangbare juridische begrippen uitgebreid toe en in elk hoofdstuk zijn enkele casussen uit de praktijk opgenomen. Dat maakt deze publicatie tot een toegankelijk werk voor allen die zich willen verdiepen in de rechtspositie van vreemdelingen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 11-09-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403184
  € 37,86 € 41,27
 6. Sdu Commentaar Europees Migratierecht. Editie 2018
  In het Sdu Commentaar Europees Migratierecht vindt u de commentaren artikelsgewijs geordend op thema zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Met dit boek heeft u een oriëntatie- en naslagwerk in één. Het omvat praktisch en diepgaand commentaar op het Europees Migratierecht. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar per richtlijn of verordening, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden.

  Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen. Een uniek naslagwerk dat u overzicht biedt van de wet, met deskundig commentaar van topauteurs. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 05-07-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402606
  € 165,09 € 179,95
 7. Het inreisverbod
  Dit boek gaat over het inreisverbod. Die maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht.
  Sinds de tweede druk zijn twee jaren verstreken. Ook in die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod. Op Europees niveau is meer rechtspraak van het Hof van Justitie gekomen met directe gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk (zowel vreemdelingenrecht als strafrecht). Verder is de Europese Commissie op 16 november 2017 gekomen met een gewijzigd Handboek Terugkeer. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012402156
  € 52,24 € 56,94
 8. Liber amicorum Ted L. Badoux
  Met ingang van 1 januari 2018 komt er aan een tijdperk een einde: na 40 jaar advocatuur - waarvan 35 als medeoprichter van en maat bij Everaert Advocaten - is Ted Badoux teruggetreden uit de maatschap. De liefde voor het immigratierecht zal vast blijven en de verwachting is dan ook dat we op dat gebied echt nog wel van hem zullen blijven horen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 26-01-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401678
  € 44,57 € 48,58
 9. Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen. Editie 2017-2018
  Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet arbeid vreemdelingen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 14-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401180
  € 95,89 € 104,52
 10. Teksten Internationaal Migratierecht deel 2 Editie 2017
  Teksten Internationaal Migratierecht (2e deel, EU-regelgeving) bevat de belangrijkste richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie op het gebied van migratierecht. Bij de totstandkoming van de selectie heeft de redactie zoveel mogelijk rekening gehouden met de gebruikerswensen van het (academisch) onderwijs en de rechtspraktijk. Door het handige formaat kunt u op elk gewenst moment deze uitgave raadplegen.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012399470
  € 102,39 € 111,61

Producten 11-20 van 28

Van hoog naar laag sorteren