Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht (online + app + boek) online + boek

Je bestelling
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht (online + app + boek) online + boek
€ 413,00 Vanaf € 450,17
    • Bestellen zonder account mogelijk
    • Veilig betalen
    • Gratis verzending (m.u.v. abonnement)
  • Multimedia
  • |
  • Bestelcode COMBPR
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in combinatie met een online archief. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. Met name de verwijzing naar deze diverse andere bronnen, maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht omvat praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In de boekeditie is ook rekening gehouden met de gefaseerde inwerkingtreding van KEI-wetgeving. Uitgangspunt is de wetgeving die geldt in geval van niet-digitaal procederen. Bij alle artikelen is aangegeven welke wijzigingen aan de orde zijn in de situatie dat KEI is c.q. zal zijn ingevoerd.

Voor de rechtspraktijk
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is tot stand gekomen met medewerking van verschillende auteurs, elk een deskundige op zijn of haar specifieke deelonderwerp en om die reden aangezocht het commentaar te schrijven. Dit commentaar is vooral bedoeld voor de rechtspraktijk. De wet- en regelgeving worden nader geduid en van commentaar voorzien. Op onderdelen wordt evenwel niet geschuwd een zekere sturing te geven aan het wetenschappelijke debat.

Waarom kiezen voor Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht?
" Een combinatie van oriëntatie- en naslagwerk. Zo kunt u tijd en geld besparen.
" To-the-point en deskundig commentaar met logische en heldere opbouw.
" Snel tot de kern van het wetsartikel.
" Artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste wet- en regelgeving binnen het burgerlijk procesrecht.
" Actuele wetteksten en commentaren in het online archief via Sdu Opmaat
" Integrale wetteksten handzaam raadpleegbaar.

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is zorgvuldig samengesteld door experts op het gebied van het straf(proces)recht en staat onder redactie van prof.mr.dr. R.H. de Bock, prof.mr. A. Hammerstein, mr. R.M. Hermans en prof.mr. C.J.M. Klaassen.

Op Sdu Opmaat wordt het commentaar actueel gehouden en worden de nieuwste uitspraken toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar de achterliggende teksten.
Productdetails
BestelcodeCOMBPR
ProducttypeMultimedia
BestelvormAbonnement
External URLhttps://opmaat.sdu.nl/burgerlijkprocesrecht
BeschikbaarheidLeverbaar
NUR code820