ECLI:NL:RBDHA:2017:5839 Rechtbank Den Haag , 31-05-2017 / 09/857464-16

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/857464-16

Datum uitspraak: 31 mei 2017

Tegenspraak

(Promisvonnis)

De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:


[verdachte]
,

geboren op [geboortedag] 1976 te [geboorteplaats] ,

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting “ [P.I.] .

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 20 februari 2017 (pro forma) en 17 mei 2017 (inhoudelijk).

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. B. Lijnse en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. P. Scholte, advocaat te Amsterdam, en door verdachte naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

Verdachte wordt, kort gezegd, verweten dat hij:

- in de periode van 31 augustus 2013 tot en met 8 september 2016 te Schoonhoven meerdere gegevensdragers, bevattende kinderpornografische afbeeldingen, te weten usb-sticks en/of een tablet, bevattende video’s en/of foto’s (waarvan enkele nader zijn omschreven in de tenlastelegging) in bezit heeft gehad en/of heeft verworven en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst daartoe de toegang heeft verschaft, terwijl verdachte van het plegen daarvan een gewoonte heeft gemaakt (feit 1) en;

- op 6 september 2016 te Schoonhoven meerdere kinderpornografische afbeeldingen (waarvan enkele nader zijn omschreven in de tenlastelegging), te weten video’s, heeft vervaardigd en/of verspreid en/of aangeboden (feit 2).

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in de bijlage van dit vonnis en maakt daarvan deel uit.

3. Bewijsoverwegingen

3.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat wettig en overtuigend bewezen wordt verklaard dat verdachte beide tenlastegelegde feiten heeft begaan. Ten aanzien van het eerste feit acht de officier van justitie de gehele tenlastegelegde periode wettig en overtuigend te bewijzen. Daarnaast heeft de officier van justitie een bewezenverklaring gevorderd ten aanzien van het vervaardigen van kinderporno, nu verdachte diverse op zijn televisie afgespeelde fragmenten van reeds bestaande films met zijn tablet heeft opgenomen en daarmee nieuw kinderpornografisch materiaal heeft gecreëerd.

3.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman refereert zich ten aanzien van de bewezenverklaring van beide feiten aan het oordeel van de rechtbank, met uitzondering van het navolgende. Ten aanzien van het eerste feit heeft de raadsman aangevoerd dat niet de gehele periode wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard, nu niet met zekerheid kan worden gesteld dat de “created dates” corresponderen met de daadwerkelijke data. Ten aanzien van het tweede feit heeft de raadsman betwist, dat het filmen van kinderpornografisch materiaal dat wordt afgespeeld op een televisie, kan worden aangemerkt als het vervaardigen van kinderpornografisch materiaal.

3.3

De beoordeling van de tenlastelegging1

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan. Nu verdachte beiden feiten heeft bekend, daar later niet op teruggekomen is en door zijn raadsman geen vrijspraak is bepleit, zal de rechtbank volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank bezigt ten aanzien van de tenlastegelegde feiten de volgende bewijsmiddelen:

Ten aanzien van feit 1:

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, met bijlagen2;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, met bijlagen3;

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 17 mei 2017.

Bewijsoverweging pleegperiode

De rechtbank is van oordeel dat de gehele tenlastegelegde periode wettig en overtuigend bewezen kan worden. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Uit het proces-verbaal van de beschrijving van het kinderpornografisch materiaal is gebleken dat de video’s die zijn aangetroffen op de tablet van verdachte een created date hebben van 6 september 2016. Voorts is gebleken dat de bestanden die zijn aangetroffen op de USB sticks een created date hebben die ligt tussen 31 augustus 2013 en 6 februari 2015.4 De created date is de datum waarop een bestand is aangemaakt op die betreffende locatie (bijvoorbeeld usb-stick of tablet). Deze datum wordt bepaald door de (datum)instellingen van de gegevensdrager (bijvoorbeeld computer) waar de afbeeldingen op stonden voordat ze werden gekopieerd naar de usb-stick/tablet.

Dat verdachte daadwerkelijk eind augustus 2013 is begonnen met het downloaden van kinderpornografisch materiaal vindt steun in het volgende. In juni 2013 is de TBS met dwangverpleging van verdachte omgezet in een TBS met voorwaarden, zodat verdachte rond die periode in vrijheid is gesteld. Verdachte is na zijn vrijlating bij zijn moeder gaan wonen. In de woning van de moeder van verdachte stond een computer waar de verdachte gebruik van kon maken.5

De rechtbank ziet voorts geen enkele reden om te twijfelen aan de juistheid van de ingestelde datum op de gegevensdragers. Verdachte heeft desgevraagd ter zitting aangegeven zelf nooit iets te hebben gewijzigd aan de datuminstellingen van de computer en heeft bovendien geen verklaring kunnen geven waarom de created dates onjuist zouden zijn. Ook anderszins heeft de rechtbank geen feiten of omstandigheden in het dossier aangetroffen die erop duiden dat de created dates niet overeenkomen met de daadwerkelijke data waarop de bestanden op de gegevensdragers zijn gezet. De rechtbank weegt daarbij mee dat het gebruikelijk is dat computers de juiste datuminstelling hebben, zeker als computers verbinding maken met het internet (zoals bij verdachte het geval is geweest) en de datuminstelling aldus ook op die wijze correct wordt ingesteld.

Op 28 juli 2016 is gestart met het opnemen en uitluisteren van het telefoonnummer [telefoonnummer] , toebehorende aan verdachte. Een aantal tapgesprekken is woordelijk uitgewerkt.

Het volgende gesprek tussen verdachte en zijn ex-vriendin [ex-vriendin] is in het dossier gevoegd6:

Gesprek van 11 september 2016 te 12:02:57 uur (voor zover van belang):

“ [verdachte] : (…) ja maar ik het zelf met een grote moker kapot geslagen nou. En dat is begonnen toen ik, toen ik dat toen ik een stick ging kopen om die rotzooi te downloaden. Had ik nooit moeten doen natuurlijk he. Ik had gelijk aan alarmbellen moeten trekken ho ik ga hier een hele erge fout maken

[ex-vriendin] : ja maar je luistert niet naar mij

[verdachte] : nee nee ik heb niet geluisterd nee, de spanning tussen ons was zo hoog dat is gewoon super ongezond, had ik nooit, ik had me nooit aan moeten laten verleiden om ehh om spanning te gaan zoeken maar ja dat heb ik wel gedaan

[ex-vriendin] : ja maar je was al mee bezig [verdachte]

: ja ik heb jou ook op die manier ontmoet

[ex-vriendin] : ja

[verdachte] : ja dus

[ex-vriendin] : en dat was altijd in achtergrond, altijd

[verdachte] : ja en dat moet stoppen, dat moet stoppen dus, daarmee graaf ik echt mijn eigen graf dat zie je nou toch

[ex-vriendin] : ja (…)”7

Daarbij heeft verdachte bij de politie verklaard dat hij eind 2013 met [ex-vriendin] een relatie heeft gekregen.8

Nu de rechtbank geen enkele reden heeft om te twijfelen aan de juistheid van de ingestelde datum op de gegevensdragers, er kinderpornografische bestanden op de USB sticks zijn aangetroffen met een created date van 31 augustus 2013, en uit het bovenstaande tapgesprek kan worden afgeleid dat verdachte voor de ontmoeting met [ex-vriendin] bezig was met het downloaden, is de rechtbank van oordeel dat dat verdachte vrij snel na zijn omzetting naar TBS met voorwaarden, te weten 31 augustus 2013, is begonnen met het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Daarmee gaat de rechtbank voorbij aan de stelling van de verdediging.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte vanaf 31 augustus 2013 tot en met 8 september 2016 zich schuldig heeft gemaakt aan het eerste tenlastegelegde feit, kort gezegd inhoudende het verwerven, het zich toegang verschaffen tot en het in bezit hebben van kinderporno. Gelet op de periode en de hoeveelheid aangetroffen beeldmateriaal is de rechtbank van oordeel dat verdachte hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

Bewijsmiddelen ten aanzien van feit 2:

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, met bijlagen9;

- het proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal, met bijlagen10;

- het proces-verbaal van bevindingen (TBKK), met bijlage11;

- de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting d.d. 17 mei 2017.

Partiële vrijspraak

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat verdachte van het vervaardigen van kinderporno, zoals ten laste is gelegd, dient te worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de korte opnames die verdachte met zijn tablet heeft gemaakt van reeds bestaande video’s, dient te worden opgevat als het vervaardigen van kinderporno. Hoewel er door de gedragingen van verdachte nieuwe bestanden zijn ontstaan met daarop kinderpornografisch materiaal, kan er naar het oordeel van de rechtbank niet gesproken worden van nieuw materiaal nu er enkel sprake is van het selecteren en opnemen van fragmenten van reeds bestaand materiaal. Er is dan ook geen sprake van het vervaardigen zoals bedoeld in artikel 240b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. Gelet hierop zal de rechtbank verdachte ter zake van dit onderdeel van de tenlastelegging vrijspreken.

3.4

De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1.

hij in de periode van 31 augustus 2013 tot en met 8 september 2016 te Schoonhoven,

- gegevensdragers, te weten usb sticks en een tablet, bevattende afbeeldingen, te weten video’s en/of foto’s,

in bezit heeft gehad en heeft verworven en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

Video 1

(Filename: [filename]

)

De video die ruim 23 minuten duurt start met een tekst dia. Op deze staat in het Engels geschreven dat de persoon die de film kennelijk gemaakt heeft Duits is en dat als er mensen zijn die interesse hebben of eigen video's dat die zichzelf moeten aankondigen want deze persoon houdt ook van jouw kinderen zo schrijft hij. Hierna komt er een dia in beeld waar een email adres op staat en de Engelse tekst ' schijft me' De video start met een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 4 en 7 jaar oud die de stijve penis van een volwassen man vast heeft. Het meisje heeft blond haar en is naakt. Het beeld springt over en nu is te zien dat de stijve penis tussen de benen en tegen de vagina van het meisje aan zit. De hand van de volwassen man wrijft over de vagina van het meisje en drukt zijn penis tegen de vagina aan. Het meisje ligt op haar rug en de penis van de man gaat in de vagina van het meisje en penetreert haar. Het beeld verspringt en de tekst 'the first cum in ask' staat in beeld. De anus van het meisje is zichtbaar en in haar anus zit een witte substantie. Hierna ligt het meisje weer op haar rug en wordt haar vagina gelikt. Enkele seconden later is te zien dat de stijve penis van de man in de anus van het meisje gaat. Later in de film is te zien dat hetzelfde meisje een jongentje pijpt in de geschatte leeftijd tussen de 8 en de 12 jaar oud. Hierna pijpt het meisje de volwassen man en likt zij aan de penis van de man. Enkele momenten later zit het meisje op de man (buik tegen buik) het meisje pijpt de man en de man likt de vagina van het meisje. Enkele momenten later ligt het meisje weer op haar rug. Het meisje heeft de penis van de man in haar mond en wordt gelijktijdig gepenetreerd door het jongetje. Hierna penetreert de man het meisje anaal. Er zijn diverse momenten in de film waar het jongetje het meisje penetreert in verschillende standjes. Ook is op verschillende momenten te zien

hoe de volwassen man het meisje zowel anaal als vaginaal penetreert in diverse standjes. Ook is te zien dat de man een voorwerp wat lijkt op een kleine zaklamp, in de vagina van het meisje brengt en deze heen en weer beweegt. In de film zijn diverse dia's te zien. Op 1 dia is het naakte onderlichaam van een jongetje te zien in de geschatte leeftijd tussen de 6 en 8 jaar oud. Bij de dia staat geschreven: 'brother sleeping 6 yo'. Hierna volgen diverse dia's van de stijve penis van kennelijk dit jongetje. Ook is er een dia van een meisje te zien waar bij staat: 'sister 2 6yo in this night' Te zien is hoe een meisje met haar ogen dicht op haar rug ligt. Het onderlichaam van het meisje is bloot en de vagina van het meisje is zichtbaar. Hierna volgt een dit met de tekst: 'little sister 4 yo l'rl' De vagina van een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 2 en de 4 jaar oud is zichtbaar en de schaamlippen van worden uit elkaar getrokken. Te zien is hoe de volwassen man de vagina van het meisje likt. Ook is te zien hoe de man over de vagina van het meisje heen klaarkomt. De man laat zijn sperma tussen de schaamlippen van het meisje druipen. Hierna verspringt het beeld en is te zien hoe de man het meisje in de geschatte leeftijd tussen de 2 en de 4 jaar oud probeert te penetreren. De man probeert zijn stijve penis in de vagina van het meisje te stoppen. De film eindigt met een dia waar in het Engels op staat dat als je meer wil en seks wil met zijn dochter dit geen probleem is wanneer je zelf ook een dochter hebt;

en

Video 2 (Filename: 103.MPG)

Video, welke lijkt te bestaan uit meerdere korte fragmenten waarin kinderen, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud op verschillende manieren worden gepenetreerd en betast door volwassen mannen. In het eerste fragment zit een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 3 jaar oud op de schoot van een

volwassen man. Het meisje is geheel naakt. De man wrijft met zijn vingers over en tussen de schaamlippen van het meisje. Vervolgens pakt de man zijn penis en wrijft deze over en tussen de schaamlippen van het meisje. In het volgende fragment ligt een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud naakt op haar buik op een bed. Een volwassen man zit bovenop het meisje met zijn penis tussen haar billen/vagina. De man houdt de armen van het meisje naar achteren. De man maakt neukende bewegingen met zijn heupen. Het volgende fragment ligt een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud naakt op haar rug. Een penis wordt over de vagina van het meisje gewreven, waarop er sperma uit de penis over de vagina van het meisje wordt gespoten. Fragment waarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud naakt op haar rug op een bed ligt. Een volwassen man zit naakt bovenop het meisje. De man houdt het hoofd van het meisje vast. Met zijn andere hand houdt hij zijn penis boven het gezicht van het meisje. Uit de penis spuit de man sperma over het gezicht van het meisje. Volgende fragment waarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar half op haar buik op een bed ligt. Een volwassen man staat achter het meisje. De penis van de man zit tussen de billen van het meisje. Vermoedelijk in de anus of vagina van het meisje. De man maakt neukende bewegingen. Vervolgens trekt de man zijn penis uit de anus/vagina van het meisje en spuit hij sperma uit de penis op de rug van het meisje. Er is verder nog een fragment waarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud op de schoot van een volwassen man zit met haar rug naar de camera. De man probeert zijn penis in de anus/vagina van het meisje te duwen. De man houdt met één hand het meisje vast en met de andere zijn penis. Op de video is te zien dat het meisje naar beneden wordt geduwd op de penis van de man. Te zien is dat de penis tussen de billen van het meisje gaat. Onbekend of de penis in de anus of vagina van het meisje gaat. In het volgende fragment ligt een meisje naakt op haar rug op de grond. Het meisje ligt dubbelgevouwen met haar benen boven haar buik. Bovenop het meisje zit een man, welke zijn penis over de vagina van het meisje wrijft en met zijn penis tegen de vagina van het meisje duwt;

en

Video 3 (Filename: [filename] )

Op de film is een meisje te zien in de geschatte leeftijd tussen de 4 en 6 jaar oud. De film bevat een copulatie van meerdere scenes in verschillende omgevingen. Het meisje. Het meisje staat in een kamer en trekt haar kleding uit. Het meisje staat een beetje te dansen en heeft alleen haar sokken nog aan. Hierna gaat het meisje op een bank zitten met haar benen wijd. De camera zoomt in op de vagina van het meisje. Vervolgens is te zien hoe het meisje op de wc aan het plassen is en hoe zij na het plassen haar vagina afveegt met wc papier. Na het plassen gaat het meisje op een bed zitten en kijkt zij in een pornoboekje. Naast het meisje komt een volwassen man op bed liggen die het meisje begint te zoenen op haar lichaam. De man aait met zijn hand over het lichaam van het meisje en wrijft over de vagina van het meisje. Het meisje gaat vervolgens staan en de man gaat op zijn rug, onder het meisje liggen. Het meisje gaat gehurkt boven de man staan met haar vagina op de mond van de man.

Hierna gaat de man weer naast het meisje liggen en trekt hij aan zijn piemel. Hierna gaat het meisje op haar rug liggen met haar benen wijd. De man gaat tussen de benen van het meisje liggen en maakt neukende bewegingen. Hierna zet de man het meisje op handen en knieën voor hem en maakt wederom neukende bewegingen waarbij zijn penis de vagina van het meisje raakt. Hierna gaat de man weer naast het meisje zitten op het bed en wrijft hij zijn penis af met een witte doek. In een volgend fragment is een ander meisje zichtbaar in de geschatte leeftijd tussen de 6 en de 10 jaar oud. Ook dit meisje ligt op een bed en is geheel naakt. Het meisje neemt verschillende posities aan en vingert zichzelf. In het volgende fragment is een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 6 en de 10 jaar oud te zien. Het meisje ligt op haar rug op de grond en onder haar ligt een wit wasrek. Het meisje is vastgebonden aan een wasrek. De polsen, knieën en enkels van het meisje zijn met touw vastgebonden aan het wasrek. Het meisje weet haar hand los te krijgen maar een volwassen man bind

de pols van het meisje weer vast. Hierna wordt er iets op de vagina van het meisje gesmeerd. Tijdens het smeren komt er een kat aanlopen en de kat likt het gene wat op de vagina van het meisje zit eraf. Er worden diverse klodders op de vagina van het meisje gesmeerd en de kat blijft dit eraf likken. In het volgende fragment is een bad te zien. Een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 6 en 10 jaar oud gaat in het bad liggen en is naakt. Het meisje raakt met haar handen haar vagina aan. In een volgend fragment is het onderlichaam van een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 8 en 12 jaar oud te zien. Het meisje heeft een vibrator vast welke zij tegen haar vagina houdt. Ook stopt het meisje de vibrator in haar mond en likt zij aan de vibrator. Hetzelfde meisje is in het volgende fragment te zien in ondergoed. Ze danst en trekt langzaam haar ondergoed uit (striptease);

en

Foto 1 (Filename: [filename] )

Foto met daarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 10 en 14 jaar oud een jongen, geschatte leeftijd tussen de 12 en 16 jaar oud. De jongen en het meisje zijn allebei naakt en zitten naast elkaar. De jongen en het meisje zoenen elkaar op de mond. Het meisje heeft haar linker been opgetrokken. De jongen zit met zijn rechter hand aan de vagina van het meisje. Met zijn linkerhand houdt de jongen zijn penis vast. Het meisje heeft haar armen langs haar lichaam;

en

Foto 2 (Filename: [filename] )

Foto met daarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 10 en 12 jaar oud en een kennelijk volwassen man. Op de foto is voornamelijk het gezicht van het meisje te zien. Het meisje heeft de penis van de man in haar mond en met haar rechter hand houdt het meisje de penis vast,

van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

2.

hij op 6 september 2016 te Schoonhoven, afbeeldingen, te weten video's, heeft verspreid, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

Video 1 (filename: [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 3 en 5 jaar oud en een kennelijk volwassen man. De video is erg donker. Op de video is het naakte lichaam van het meisje te zien. Het meisje heeft haar benen wijd. De vagina en de billen van het meisje worden van dichtbij gefilmd. De stijve penis van de man zit tussen de billen van het meisje en in de anus van het meisje;

en

Video 2 (filename: [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 4 en 7 jaar oud en een kennelijk volwassen man. In het begin zijn de vagina en de billen van het meisje alleen in beeld. De penis van de man gaat in de anus van het meisje. Vervolgens is de anus van het meisje in beeld, waar de penis net uit is. De

anus van het meisje staat wijd en er is een witte substantie in/op de anus te zien. De video gaat verder dat het meisje een penis in haar mond heeft. De penis lijkt van een jongen. Leeftijd van de jongen is niet in te schatten. Vervolgens is er een fragment te zien waarbij het meisje de penis van de volwassen man in haar mond heeft en met haar mond en tong over de penis gaat. De video eindigt met een fragment waarbij de man naakt op zijn rug op de grond ligt en het meisje naakt met haar buik bovenop hem ligt. Hierbij ligt het meisje met haar hoofd ter hoogte van de penis van de man en met haar billen en vagina ter hoogte van het gezicht van de man. In de video wordt Duits gesproken door het meisje;

en

Video 3 (filename: [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 11 en 14 jaar oud. Het meisje zit op een bank en kleed zich uit totdat ze helemaal naakt is. Het meisje gaat met haar benen wijd op de bank zitten en pakt een vibrator. Met de vibrator gaat ze op en in haar vagina;

en

Video 4 (filename: [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 9 en 12 jaar oud. Het meisje zit op een bed en draagt een witte jurk. Het meisje trekt de jurk uit en vervolgens ook haar onderbroek. Het meisje zit vervolgens helemaal naakt op het bed. De camera zoomt een beetje in op de vagina van het meisje.

Op de achtergrond hoor je een mannenstem elke keer iets onverstaanbaars zeggen waarop het meisje elke keer van houding veranderd;

en

Video 5 (filename [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 10 en 14 jaar oud. Het meisje ligt geheel naakt vastgebonden aan handen en voeten op een wasrek op de grond. De armen en benen van het meisje zijn gespreid. Een onbekend persoon smeert iets uit een potje op de vagina van het meisje. Vervolgens komt er een kat welke aan de vagina van het meisje begint te likken.

Voor zover in de tenlastelegging type- en taalfouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd (cursief weergegeven). Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

ten aanzien van feit 1:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

ten aanzien van feit 2:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, meermalen gepleegd.

5. De strafbaarheid van verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ten aanzien van de tenlastegelegde feiten gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden. Daarnaast heeft de officier van justitie een ongemaximeerde terbeschikkingstelling (hierna: TBS-maatregel) met dwangverpleging gevorderd, nu de specifieke omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd, maken dat er sprake is van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van de oplegging van de TBS-maatregel gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De raadsman heeft voorts wel bepleit dat aan verdachte een TBS-maatregel met voorwaarden opgelegd dient te worden, maar met uitsluiting van de voorwaarde betreffende de klinische opname. Daartoe heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte niet akkoord gaat met een klinische opname en, mocht de rechtbank deze voorwaarde toch noodzakelijk achten, in dat geval de voorkeur geeft aan een gemaximeerde TBS-maatregel met dwangverpleging. De TBS-maatregel is volgens de verdediging gemaximeerd, omdat er geen sprake is van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. In dat licht staat een mogelijk langdurige klinische opname als voorwaarde voor een TBS-maatregel met voorwaarden in geen verhouding tot de gemaximeerde TBS-maatregel met dwangverpleging. Naast de TBS-maatregel met voorwaarden, zoals door de raadsman bepleit, is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal zeven maanden passend. Verdachte is dan in staat zijn koophuis te behouden, waardoor hij niet verder in de problemen komt. Ten aanzien van een voorwaardelijk op te leggen strafgedeelte heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf en maatregel zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De ernst van de feiten

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het, gedurende een lange periode, maken van een gewoonte van het verwerven, het zich toegang verschaffen tot en het in bezit hebben van kinderporno. Daarnaast heeft verdachte meerdere video’s met kinderporno naar zijn ex-vriendin gestuurd. De bij verdachte aangetroffen kinderporno betreft grotendeels afbeeldingen en filmpjes van zeer jonge kinderen, variërend in de leeftijd van twee tot veertien jaar. Het grootste deel van de verzameling bevatte afbeeldingen en filmpjes van bijzonder vergaande, schokkende seksuele handelingen met kinderen jonger dan twaalf jaar. Kinderporno is bijzonder schadelijk voor de betrokken kinderen, omdat zij voor de vervaarding ervan seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Als algemeen bekend moet worden verondersteld dat kinderen door betrokkenheid bij de vervaardiging van dergelijke afbeeldingen en filmpjes, psychische en ook lichamelijke gevolgen ondervinden, hetgeen vele jaren later, zo niet permanent nog diepe sporen nalaat. Bovendien leven zij in de wetenschap dat hun afbeeldingen op internet staan en daar nooit meer vanaf zullen gaan. Verdachte heeft door kinderporno te downloaden en voorts te verspreiden een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de vraag naar deze beelden en daarmee aan het in stand houden van het leed dat aan de betrokken kinderen wordt toegebracht, enkel en alleen voor zijn eigen plezier. De rechtbank neemt dit verdachte uiterst kwalijk.

De documentatie van verdachte

Bij bepaling van de op te leggen straf en maatregel heeft de rechtbank rekening gehouden met het strafblad van verdachte d.d. 9 december 2016. Blijkens dit strafblad is verdachte in 2003 reeds veroordeeld voor het in bezit hebben en het verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. Voorts is verdachte in 2004 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en een TBS-maatregel met dwangverpleging voor - onder andere - meerdere verkrachtingen van minderjarigen. In 2013 is deze TBS-maatregel met dwangverpleging omgezet naar een TBS-maatregel met voorwaarden, welke maatregel in 2015 definitief is beëindigd.

De persoon van verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op de volgende rapportages betreffende verdachte:

-

het Pro Justitia rapport d.d. 28 maart 2017, opgemaakt door K. Foeken, psychiater;

-

het Pro Justitia rapport d.d. 24 maart 2017, opgemaakt door J.P.M. van der Leeuw, psycholoog;

-

het reclasseringsadvies d.d. 21 april 2017, opgemaakt door M. Jochemsen, reclasseringswerker bij Reclassering Nederland, en mede ondertekend door S. van den Arend, leidinggevende;

-

het aanvullend reclasseringsadvies d.d. 11 mei 2017, opgemaakt door M. Jochemsen, reclasseringswerker bij Reclassering Nederland, en mede ondertekend door S. van den Arend, leidinggevende.

Rapport van de psychiater

Uit het rapport van de psychiater volgt dat verdachte een disharmonisch profiel bezit met een gestoord verlopen ontwikkelingsgeschiedenis in die zin dat er sprake is van een affectieve en pedagogische verwaarlozing in de jeugd. Verder is er bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens, bestaande van uit ADHD, parafilie en van een persoonlijkheidsstoornis niet nader te specificeren. Verdachte zoekt steeds grotere spanning op, dit geeft hem namelijk een fijn gevoel. Dit beeld past bij de parafilie en de geconstateerde ADHD. Het feit dat verdachte weinig empathie toont en problemen heeft met het aangaan van langdurige, stabiele relaties zijn aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis. Vanaf de vroege jeugd van verdachte is er sprake van een onaangepast patroon van affecten, emoties en cognities die afwijken van de verwachtingen. Deze persoonlijkheidskenmerken voldoen niet aan een specifieke persoonlijkheidsstoornis; wel is er een borderline dynamiek te zien en ook zijn er enkele antisociale kenmerken te herleiden. Concluderend valt deze persoonlijkheidsstoornis niet nader te specificeren. Door deze problematiek had verdachte weliswaar inzicht in het ontoelaatbare van zijn handelen, maar was hij onvoldoende in staat om volgens dat inzicht te handelen. Het tenlastegelegde dient dan ook in verminderde mate aan verdachte te worden toegerekend.

Gelet op de samenhang van gedragsproblemen en persoonlijkheidsstructuur van verdachte, wordt het recidiverisico als groot ingeschat. Verdachte is niet in staat zijn gedrag bij te sturen. Zonder langdurige begeleiding waarin verdachte op zijn grenzen wordt gewezen en van buitenaf controle wordt uitgeoefend op zijn gedrag, is de kans op recidive groot.

Geadviseerd wordt om aan verdachte een TBS-maatregel met voorwaarden op te leggen, omdat deze een duur kent van negen jaar en aldus de mogelijkheid biedt om verdachte langdurig en in een stevig kader te begeleiden. De voorkeur is dat deze behandeling in eerste instantie klinisch plaatsvindt opdat een goed beeld van verdachte verkregen kan worden. Ter terechtzitting heeft de psychiater naar voren gebracht dat zij er bij het opstellen van het advies vanuit is gegaan dat verdachte zich tijdens de voorwaardelijke beëindiging van de vorige TBS-maatregel wel aan alle voorwaarden heeft gehouden. Indien dit niet het geval is, acht de psychiater een TBS-maatregel met voorwaarden niet haalbaar. Voorts heeft de psychiater verklaart dat verdachte niet van zijn problematiek genezen kan worden en aldus ingezet moet worden om te leren omgaan met zijn stoornis. Een lange behandeling is hierbij evident.

Rapport van de psycholoog

De psycholoog komt eveneens tot de conclusie dat verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens. Verdachte lijdt, aldus de psycholoog, aan pedofilie en afhankelijkheid van verschillende middelen (gedwongen in remissie). Daarnaast kampt verdachte met een persoonlijkheidsstoornis niet anders omschreven, met narcistische, antisociale en borderline trekken. Er is bij verdachte sprake van seksueel afwijkend gedrag dat verband houdt met een persoonlijkheidsorganistie die ernstige scheefgroei is gaan vertonen. Er is in diagnostische zin sprake van perversie. Binnen deze perversie is niet alleen sprake van een psychoseksuele stoornis, maar ook van machtsmisbruik, manipulatie, loochening van de wet, agressie en psychopathie. De pedofilie is onder te brengen in het concept van perversie, nu perversie zowel de persoonlijkheidsstoornis van verdachte omvat als de seksuele problematiek. Op grond van de bij verdachte bestaande problematiek, die ook ten tijde van de door hem gepleegde feiten aanwezig was, adviseert de psycholoog verdachte verminderd toerekeningsvatbaar te achten.

De aanwezige perversie van verdachte is een omvattende, ernstige en hardnekkige pathologische houding van verdachte tegenover de ander waarin seksueel misbruik, machtsmisbruik en manipulatie, constituerende elementen zijn. Zolang deze aspecten aanwezig zijn, is het recidiverisico als zeer groot aan te merken.

De psycholoog adviseert om aan verdachte een TBS-maatregel met dwangverpleging op te leggen. Gezien de ernst, omvang en hardnekkigheid van de problematiek van verdachte, zal ook de bewerking van dit deelaspect langdurig en intensief zijn. Daarvoor is een klinisch traject binnen een forensisch psychiatrische kliniek van minimaal twee jaar nodig. Een TBS-maatregel met voorwaarden acht de psycholoog niet haalbaar, nu verdachte zeer ambivalent is ten aanzien van zijn behandelwens en hij bovendien onecht, oneerlijk en onbetrouwbaar moet worden geacht. Bovendien lijkt verdachte zich niet in te willen zetten als de voorgestelde behandeling niet voldoet aan zijn voorwaarden. Ter terechtzitting heeft de psycholoog naar voren gebracht dat verdachte langdurige behandeling nodig zal hebben om zijn stoornis onder controle te krijgen. Een behandeling van vier jaren acht de psycholoog hierbij te kort.

Reclasseringsadvies

Evenals de psychiater en de psycholoog schat de reclassering het recidiverisico hoog in. Verdachte is continu geneigd om grenzen en sensatie op te zoeken, waarbij de hardnekkigheid van dit gedrag extreem kan toenemen, zoals reeds is gebleken ten aanzien van de excessieve toename van zijn harddrugs in de maanden voorafgaand aan zijn aanhouding. De reclassering adviseert primair een ongemaximeerde TBS-maatregel met dwangverpleging op te leggen. Indien dit juridisch niet mogelijk is, adviseert de reclassering een TBS-maatregel met voorwaarden op te leggen. Hoewel dit, op basis van de hardnekkige problematiek en de beperkte responsiviteit van verdachte, qua haalbaarheid niet wenselijk is teneinde het recidiverisico te kunnen beïnvloeden, voorziet deze variant wel in een ruime looptijd met een controlerende component. Daarbij blijft de reclassering de kanttekening plaatsen dat het kader TBS met voorwaarden naar verwachting onvoldoende grip en effectieve controle op verdachte zal kunnen bieden. In het aanvullende advies heeft de reclassering, indien er een TBS-maatregel met voorwaarden wordt opgelegd, diverse voorwaarden geformuleerd, waarbij er gestart dient te worden met een langdurige klinische opname.

De rechtbank is in zoverre van oordeel dat de genoemde rapporten, op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en dat de bevindingen van de deskundigen worden gedragen door een deugdelijke en inzichtelijk gemotiveerde onderbouwing. De rechtbank maakt hun bevindingen dan ook in zoverre tot de hare.

Oordeel van de rechtbank

Motivering maatregel

De rechtbank stelt voorop dat sprake is van misdrijven waarop naar wettelijk omschrijving een gevangenisstraf is gesteld van vier jaren of meer. Om de TBS-maatregel op te kunnen leggen, dient ingevolge het eerste lid van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht, voorts de vraag te worden beantwoord of bij verdachte ten tijde van het begaan van een feit - zoals omschreven in betreffend artikel - een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond (sub 1), alsmede of de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eist (sub 2). Tevens is krachtens de wet voor een last tot terbeschikkingstelling een advies van twee gedragsdeskundigen, waaronder een psychiater, die verdachte hebben onderzocht, vereist.

Ten behoeve van verdachte zijn voornoemde rapporten opgesteld onder meer door een psychiater en een psycholoog. Uit de hiervoor besproken rapportages volgt dat bij verdachte sprake van een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens, ook ten tijde van de tenlastegelegde feiten. Aangezien er een verband is vastgesteld tussen de bij verdachte aanwezige stoornis en de bewezenverklaarde feiten, moet verdachte ten aanzien van deze feiten verminderd toerekeningsvatbaar wordt beschouwd. Daarnaast hebben zowel de psychiater, de psycholoog als de reclassering geconcludeerd dat het recidiverisico van verdachte als (zeer) hoog moet worden ingeschat. Gelet de op inhoud van de rapportages, de aard van de feiten en de achtergrond van verdachte, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen het opleggen van de maatregel tot TBS eist. Derhalve is voldaan aan de vereisten voor oplegging van een TBS-maatregel.

De vraag waarvoor de rechtbank zich voorts ziet gesteld, is in welke variant de TBS-maatregel dient te worden opgelegd.

Ten aanzien van de door verdachte voorgestane TBS-maatregel met voorwaarden overweegt de rechtbank als volgt.

Ingevolge artikel 38, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht kan de rechtbank slechts een TBS-maatregel met voorwaarden opleggen indien de ter beschikking gestelde zich bereid heeft verklaard tot naleving van die voorwaarden. Verdachte heeft ter terechtzitting meerdere keren expliciet verklaard niet mee te zullen werken aan de voorwaarde betreffende een klinische opname. Uit de rapporten van de psychiater en de reclassering komt naar voren dat ook bij oplegging van een TBS-maatregel met voorwaarden het essentieel is dat verdachte eerst een langdurige klinische behandeling zal ondergaan. Nu verdachte heeft verklaard daar niet aan mee te zullen werken, ziet de rechtbank geen mogelijkheid om een TBS-maatregel met voorwaarden op te leggen. Gelet op het feit dat de rechtbank met de deskundigen van oordeel is dat het noodzakelijk is dat verdachte langdurig klinisch wordt opgenomen, zal de rechtbank dan ook voorbij gaan aan de door de verdediging verzochte TBS-maatregel met voorwaarden, zonder klinische opname. Een en ander geldt te meer nu de psychiater (die in beginsel TBS-maatregel met voorwaarden heeft geadviseerd) ter zitting heeft aangevoerd dat zij een TBS-maatregel met voorwaarden niet haalbaar acht, in het geval verdachte tijdens de voorwaardelijke beëindiging van de vorige TBS-maatregel in 2013 al is gerecidiveerd.

Naar het oordeel van de rechtbank is de problematiek van verdachte zodanig dat het vanuit veiligheidsoogpunt onverantwoord is om hem thans onbehandeld terug te laten keren in de maatschappij. De rechtbank is dan ook van oordeel dat aan verdachte een TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd dient te worden.

De officier van justitie heeft een ongemaximeerde TBS met dwangverpleging gevorderd. Zij voert hiertoe aan dat TBS met voorwaarden en een gemaximeerde TBS met dwangverpleging onvoldoende bescherming bieden voor de samenleving en dat een TBS met voorwaarden ook praktisch niet uitvoerbaar blijkt te zijn. Voorts acht de officier van justitie een ongemaximeerde TBS in het onderhavige geval ook mogelijk nu recente jurisprudentie van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:524) uitwijst dat het verwerven en zich toegang verschaffen tot, alsmede het in bezit en voorraad hebben van kinderporno niet zonder meer kunnen worden gekarakteriseerd als misdrijven die gedragingen bevatten die onmiskenbaar gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. Gelet op deze bewoordingen heeft de Hoge Raad bij het bezit van kinderporno niet voor elke zaak de weg van ongemaximeerde TBS willen uitsluiten. Met de woorden ‘niet zonder meer’ en ‘onmiskenbaar’ lijkt de Hoge Raad aan te geven dat de genoemde gedragingen op zich niet onmiskenbaar, dus niet onomstotelijk gevaar veroorzaken, maar onder omstandigheden dus wel, aldus de officier van justitie. In het onderhavige geval is volgens de officier van justitie sprake van gedragingen en omstandigheden die gericht zijn tegen of gevaar veroorzaken voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. Verdachte is eerder veroordeeld voor bezit van kinderporno. Hierna heeft verdachte meerdere zeer ernstige verkrachtingen van minderjarigen gepleegd waarvoor hij onder meer ongemaximeerde TBS met dwangverpleging opgelegd heeft gekregen. Tijdens de behandeling is verdachte niet open geweest en na omzetting van de TBS met dwangverpleging in een voorwaardelijke TBS is verdachte met het begaan van onderhavige feiten snel gerecidiveerd. Voorts blijken uit de app- en tapgesprekken, met name met zijn toenmalige vriendinnen, dat zij openlijk en intensief spreken over het begaan van hands-on delicten.

Anders dan de officier van justitie heeft gevorderd, zal de rechtbank deze TBS-maatregel met dwangverpleging niet ongemaximeerd opleggen. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

Uit artikel 38e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht volgt dat de duur van de TBS-maatregel met dwangverpleging een periode van vier jaar niet te boven gaat, tenzij er sprake is van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen.

Verdachte heeft gedurende ruim drie jaar een groot aantal afbeeldingen en filmpjes van kinderporno in zijn bezit gehad. Het staat buiten kijf dat het maken van dergelijke kinderporno de lichamelijke integriteit van de betrokken kinderen zeer ernstig schaadt. Verdachte wordt echter niet veroordeeld voor het vervaardigen van kinderporno, maar voor het in bezit hebben en het verspreiden daarvan. Dit levert op zichzelf, hoe ernstig dergelijke gedragen ook zijn, geen handelen op dat gericht is tegen of gevaar oplevert voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. De bijkomende omstandigheden, zoals door de officier van justitie in haar requisitoir naar voren gebracht, maken dit in het licht van de thans geldende jurisprudentie niet anders, nu geen sprake is van feitelijke handelingen van verdachte gericht tegen of gevaar opleverend voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen.

Motivering straf

De verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte betekent dat zijn strafbaarheid niet geheel is uitgesloten. De rechtbank is van oordeel dat aan verdachte, naast voornoemde maatregel, ook een gevangenisstraf van aanmerkelijke duur moet worden opgelegd. De rechtbank neemt als strafverzwarende omstandigheid mee dat verdachte blijkens zijn strafblad reeds meerdere malen met justitie in aanraking is gekomen voor zedendelicten met minderjarigen. Daarbij komt dat verdachte vrijwel direct na de omzetting van zijn TBS-maatregel met dwangverpleging naar een TBS-maatregel met voorwaarden in de fout is gegaan door opnieuw kinderporno te downloaden. Daarnaast weegt de rechtbank de zeer jonge leeftijd van de kinderen en de verregaande seksuele handelingen die op het beeldmateriaal te zien zijn in het nadeel van verdachte mee. Voorts houdt de rechtbank rekening met de straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd.

Gelet op de rapporten van de deskundigen, die het er allen over eens zijn dat verdachte het meest gebaat is bij een langdurige behandeling, zal de rechtbank een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk op leggen. Aan dit voorwaardelijke gedeelte zal de rechtbank verschillende bijzondere voorwaarden koppelen zodat, wanneer de TBS-maatregel met dwangverpleging eindigt, verdachte nog begeleiding van de reclassering en behandeling zal ontvangen. Voor de te formuleren voorwaarden heeft de rechtbank het reclasseringsadvies d.d. 11 mei 2017 als uitgangspunt genomen. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard zijn problematiek aan te willen pakken en (behoudens de klinische opname) akkoord te gaan met de voorwaarden zoals door de reclassering opgesteld. De rechtbank zal verdachte hier dan ook alle kansen toe bieden en zal na te noemen voorwaarden van de reclassering overnemen. Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problematiek van verdachte is het van belang dat voldoende tijd wordt genomen om de bijzondere voorwaarden ten uitvoer te leggen. De rechtbank zal dan ook een proeftijd van drie jaar koppelen aan de voorwaardelijke gevangenisstraf.

Conclusie

De rechtbank zal aan verdachte een gemaximeerde TBS-maatregel met dwangverpleging opleggen. Daarnaast zal aan verdachte een gevangenisstraf worden opgelegd waarvan een deel voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden en een proeftijd van drie jaar.

7 De inbeslaggenomen goederen

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de voorwerpen 5, 9, 10 en 11 zoals weergegeven op de beslaglijst dienen te worden onttrokken aan het verkeer, omdat op deze gegevensdragers kinderpornografische foto’s en video’s zijn aangetroffen. De voorwerpen 1 en 4 dienen eveneens te worden onttrokken aan het verkeer nu deze telefoons dusdanig grove WhatsApp gesprekken bevatten dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat de twee telefoons dienen te worden geretourneerd aan verdachte. Met deze twee telefoons zijn immers geen strafbare feiten gepleegd. Wel staan er voor hem emotioneel waardevolle foto’s van zijn overleden ex-vriendin op. Ten aanzien van de voorwerpen 5, 9, 10 en 11 heeft de raadsman zich op hetzelfde standpunt gesteld als de officier van justitie.

7.3

Het oordeel van de rechtbank

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat de op de beslaglijst onder 5, 9, 10 en 11 genummerde voorwerpen dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Met behulp van deze voorwerpen zijn immers de bewezenverklaarde feiten begaan en het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met het algemeen belang.

Ten aanzien van de voorwerpen 1 en 4 op de beslaglijst overweegt de rechtbank het volgende. Met deze voorwerpen zijn geen strafbare feiten begaan. De WhatsApp gesprekken op deze telefoon, hoe verwerpelijk ook, maken niet dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang. De rechtbank zal dan ook de teruggave aan verdachte gelasten van de op de beslaglijst onder 1 en 4 genummerde voorwerpen.

Wel merkt de rechtbank hierover nog het volgende op. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat het hem met name om de foto’s van zijn overleden ex-vriendin is te doen en dat hij geen bezwaar heeft tegen het verwijderen van de WhatsApp gesprekken. De rechtbank gaat er in dat licht vanuit dat, alvorens de twee telefoons worden teruggegeven, de WhatsApp geschiedenis evenals alle (WhatsApp) gesprekken op beide telefoons grondig zal worden verwijderd.

8 De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 14d, 36b, 36c, 37a, 37b, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, terwijl van het plegen van dit misdrijf een gewoonte wordt gemaakt;

ten aanzien van feit 2:

een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

gelast ten aanzien van beide feiten de terbeschikkingstelling van veroordeelde;

beveelt dat de terbeschikkinggestelde van overheidswege zal worden verpleegd;

veroordeelt verdachte voorts tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 20 (twintig) maanden;

bepaalt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt dat een gedeelte van die straf, groot 12 (twaalf) maanden, niet zal worden tenuitvoergelegd onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van de hierbij op drie jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

en onder de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich binnen twee werkdagen na vrijlating uit de TBS-kliniek meldt bij de Reclassering Nederland, op het adres Bezuidenhoutseweg 179, 2594 AH Den Haag en zich daarna gedurende de proeftijd op door de reclassering te bepalen tijdstippen blijft melden bij deze instelling, zo frequent en zolang de reclassering dat noodzakelijk acht;

- de reclassering toestemming verleent om relevante referenten te raadplegen en contact te onderhouden met personen en instanties die deel uitmaken van zijn netwerk;

- na zijn TBS behandeling meewerkt aan een ambulante behandeling bij forensische polikliniek De Waag, Kairos of soortgelijke instelling zulks ter beoordeling van de reclassering en zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling worden gegeven, ook als dit inhoudt inname van de hem door de behandelaren voorgeschreven medicatie op de voorgeschreven wijze en controle hierop;

- meewerkt aan behandel- en begeleidingstrajecten betreffende resocialisatie en nazorg, overeenkomstig de te geven aanwijzingen van de reclassering;

- zich inzet voor het realiseren en behouden van een passende en door de reclassering goedgekeurde dagbesteding;

- inzicht geeft in zijn financiën en meewerkt, indien nodig, met een financieel (begeleidings)traject;

- meewerkt aan de opbouw van een ondersteunend sociaal netwerk;

- zich onthoudt, op welke wijze dan ook, van het op digitale wijze met een seksuele intentie communiceren met minderjarigen/kinderen, en zich onthoudt van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin kinderpornografisch materiaal kan worden verkregen, en zich onthoudt van gedragingen die zijn gericht op internetomgevingen waarin over seksuele handelingen met minderjarigen/kinderen wordt gecommuniceerd;

- openheid geeft over het aangaan en onderhouden van (partner)relaties en toestemming verleent tot contactopname met een nieuwe relatie;

geeft opdracht aan Reclassering Nederland tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst onder 5, 9, 10 en 11 genummerde voorwerpen, te weten:

-

1.00 STK USB Stick, INTENSO;

-

1.00 STK USB Stick, SANDISK CRUZER;

-

1.00 STK USB Stick, SANDISK CRUZER 16gb;

-

1.00 STK Computer - tablet, SAMSUNG Sm-T535;

gelast de teruggave aan verdachte van de op de beslaglijst onder 1 en 4 genummerde voorwerpen, te weten:

-

1.00 STK Telefoontoestel, zwart, SAMSUNG Galaxy S6;

-

1.00 STK Telefoontoestel, zwart, HUAWEI.

Dit vonnis is gewezen door

mr. W.G. de Boer, voorzitter,

mr. A.P. Pereira Horta, rechter,

mr. D.C. Laagland, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. T. Ketelaars, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 31 mei 2017.

BIJLAGE: DE TENLASTELEGGING

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 augustus 2013 tot en met 8 september 2016 te Schoonhoven, althans in Nederland

- ( een) afbeelding(en), te weten video's en/of foto's en/of

- ( een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten (een) usb

stick(s) en/of een tablet

in bezit heeft gehad en/of heeft verworven en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

Video 1

(Filename: [filename]

)

De video die ruim 23 minuten duurt start met een tekst dia. Op deze staat in het Engels geschreven dat de persoon die de film kennelijk gemaakt heeft Duits is en dat als er mensen zijn die interesse hebben of eigen video's dat die zichzelf moeten aankondigen want deze persoon houdt ook van jouw kinderen zo schrijft hij. Hierna komt er een dia in beeld waar een email adres op staat en de Engelse tekst ' schijft me' De video start met een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 4 en 7 jaar oud die de stijve penis van een volwassen man vast heeft. Het meisje heeft blond haar en is naakt. Het beeld springt over en nu is te zien dat de stijve penis tussen de benen en tegen de vagina van het meisje aan zit. De hand van de volwassen man wrijft over de vagina van het meisje en drukt zijn penis tegen de vagina aan. Het meisje ligt op haar rug en de penis van de man gaat in de vagina van het meisje en penetreert haar. Het beeld verspringt en de tekst 'the first cum in ask' staat in beeld. De anus van het meisje is zichtbaar en in haar anus zit een witte substantie. Hierna ligt het meisje weer op haar rug en wordt haar vagina gelikt. Enkele seconden later is te zien dat de stijve penis van de man in de anus van het meisje gaat. Later in de film is te zien dat hetzelfde meisje een jongentje pijpt in de geschatte leeftijd tussen de 8 en de 12 jaar oud. Hierna pijpt het meisje de volwassen man en likt zij aan de penis van de man. Enkele momenten later zit het meisje op de man (buik tegen buik) het meisje pijpt de man en de man likt de vagina van het meisje. Enkele momenten later ligt het meisje weer op haar rug. Het meisje heeft de penis van de man in haar mond en wordt gelijktijdig gepenetreerd door het jongetje. Hierna penetreert de man het meisje anaal. Er zijn diverse momenten in de film waar het jongetje het meisje penetreert in verschillende standjes. Ook is op verschillende momenten te zien

hoe de volwassen man het meisje zowel anaal als vaginaal penetreert in diverse standjes. Ook is te zien dat de man een voorwerp wat lijkt op een kleine zaklamp, in de vagina van het meisje brengt en deze heen en weer beweegt. In de film zijn diverse dia's te zien. Op 1 dia is het naakte onderlichaam van een jongetje te zien in de geschatte leeftijd tussen de 6 en 8 jaar oud. Bij de dia staat geschreven: 'brother sleeping 6 yo'. Hierna volgen diverse dia's van de stijve penis van kennelijk dit jongetje. Ook is er een dia van een meisje te zien waar bij staat: 'sister 2 6yo in this night' Te zien is hoe een meisje met haar ogen dicht op haar rug ligt. Het onderlichaam van het meisje is bloot en de vagina van het meisje is zichtbaar. Hierna volgt een dit met de tekst: 'little sister 4 yo l'rl' De vagina van een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 2 en de 4 jaar oud is zichtbaar en de schaamlippen van worden uit elkaar getrokken. Te zien is hoe de volwassen man de vagina van het meisje likt. Ook is te zien hoe de man over de vagina van het meisje heen klaarkomt. De man laat zijn sperma tussen de schaamlippen van het meisje druipen. Hierna verspringt het beeld en is te zien hoe de man het meisje in de geschatte leeftijd tussen de 2 en de 4 jaar oud probeert te penetreren. De man probeert zijn stijve penis in de vagina van het meisje te stoppen. De film eindigt met een dia waar in het Engels op staat dat als je meer wil en seks wil met zijn dochter dit geen probleem is wanneer je zelf ook een dochter hebt

en/of

Video 2 (Filename: 103.MPG)

Video, welke lijkt te bestaan uit meerdere korte fragmenten waarin kinderen, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud op verschillende manieren worden gepenetreerd en betast door volwassen mannen. In het eerste fragment zit een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 3 jaar oud op de schoot van een

volwassen man. Het meisje is geheel naakt. De man wrijft met zijn vingers over en tussen de schaamlippen van het meisje. Vervolgens pakt de man zijn penis en wrijft deze over en tussen de schaamlippen van het meisje. In het volgende fragment ligt een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud naakt op haar buik op een bed. Een volwassen man zit bovenop het meisje met zijn penis tussen haar billen/vagina. De man houdt de armen van het meisje naar achteren. De man maakt neukende bewegingen met zijn heupen. Het volgende fragment ligt een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud naakt op haar rug. Een penis wordt over de vagina van het meisje gewreven, waarop er sperma uit de penis over de vagina van het meisje wordt gespoten. Fragment waarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud naakt op haar rug op een bed ligt. Een volwassen man zit naakt bovenop het meisje. De man houdt het hoofd van het meisje vast. Met zijn andere hand houdt hij zijn penis boven het gezicht van het meisje. Uit de penis spuit de man sperma over het gezicht van het meisje. Volgende fragment waarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar half op haar buik op een bed ligt. Een volwassen man staat achter het meisje. De penis van de man zit tussen de billen van het meisje. Vermoedelijk in de anus of vagina van het meisje. De man maakt neukende bewegingen. Vervolgens trekt de man zijn penis uit de anus/vagina van het meisje en spuit hij sperma uit de penis op de rug van het meisje. Er is verder nog een fragment waarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 2 en 4 jaar oud op de schoot van een volwassen man zit met haar rug naar de camera. De man probeert zijn penis in de anus/vagina van het meisje te duwen. De man houdt met één hand het meisje vast en met de andere zijn penis. Op de video is te zien dat het meisje naar beneden wordt geduwd op de penis van de man. Te zien is dat de penis tussen de billen van het meisje gaat. Onbekend of de penis in de anus of vagina van het meisje gaat. In het volgende fragment ligt een meisje naakt op haar rug op de grond. Het meisje ligt dubbelgevouwen met haar benen boven haar buik. Bovenop het meisje zit een man, welke zijn penis over de vagina van het meisje wrijft en met zijn penis tegen de vagina van het meisje duwt

en/of

Video 3 (Filename: [filename] )

Op de film is een meisje te zien in de geschatte leeftijd tussen de 4 en 6 jaar oud. De film bevat een copulatie van meerdere scenes in verschillende omgevingen. Het meisje. Het meisje staat in een kamer en trekt haar kleding uit. Het meisje staat een beetje te dansen en heeft alleen haar sokken nog aan. Hierna gaat het meisje op een bank zitten met haar benen wijd. De camera zoomt in op de vagina van het meisje. Vervolgens is te zien hoe het meisje op de wc aan het plassen is en hoe zij na het plassen haar vagina afveegt met wc papier. Na het plassen gaat het meisje op een bed zitten en kijkt zij in een pornoboekje. Naast het meisje komt een volwassen man op bed liggen die het meisje begint te zoenen op haar lichaam. De man aait met zijn hand over het lichaam van het meisje en wrijft over de vagina van het meisje. Het meisje gaat vervolgens staan en de man gaat op zijn rug, onder het meisje liggen. Het meisje gaat gehurkt boven de man staan met haar vagina op de mond van de man.

Hierna gaat de man weer naast het meisje liggen en trekt hij aan zijn piemel. Hierna gaat het meisje op haar rug liggen met haar benen wijd. De man gaat tussen de benen van het meisje liggen en maakt neukende bewegingen. Hierna zet de man het meisje op handen en knieën voor hem en maakt wederom neukende bewegingen waarbij zijn penis de vagina van het meisje raakt. Hierna gaat de man weer naast het meisje zitten op het bed en wrijft hij zijn penis af met een witte doek. In een volgend fragment is een ander meisje zichtbaar in de geschatte leeftijd tussen de 6 en de 10 jaar oud. Ook dit meisje ligt op een bed en is geheel naakt. Het meisje neemt verschillende posities aan en vingert zichzelf. In het volgende fragment is een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 6 en de 10 jaar oud te zien. Het meisje ligt op haar rug op de grond en onder haar ligt een wit wasrek. Het meisje is vastgebonden aan een wasrek. De polsen, knieën en enkels van het meisje zijn met touw vastgebonden aan het wasrek. Het meisje weet haar hand los te krijgen maar een volwassen man bind

de pols van het meisje weer vast. Hierna wordt er iets op de vagina van het meisje gesmeerd. Tijdens het smeren komt er een kat aanlopen en de kat likt het gene wat op de vagina van het meisje zit eraf. Er worden diverse klodders op de vagina van het meisje gesmeerd en de kat blijft dit eraf likken. In het v fragment is een bad te zien. Een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 6 en 10 jaar oud gaat in het bad liggen en is naakt. Het meisje raakt met haar handen haar vagina aan. In een volgend fragment is het onderlichaam van een meisje in de geschatte leeftijd tussen de 8 en 12 jaar oud te zien. Het meisje heeft een vibrator vast welke zij tegen haar vagina houdt. Ook stopt het meisje de vibrator in haar mond en likt zij aan de vibrator. Hetzelfde meisje is in het volgende fragment te zien in ondergoed. Ze danst en trekt langzaam haar ondergoed uit (striptease)

en/of

Foto 1 (Filename: [filename] )

Foto met daarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 10 en 14 jaar oud een jongen, geschatte leeftijd tussen de 12 en 16 jaar oud. De jongen en het meisje zijn allebei naakt en zitten naast elkaar. De jongen en het meisje zoenen elkaar op de mond. Het meisje heeft haar linker been opgetrokken. De jongen zit met zijn rechter hand aan de vagina van het meisje. Met zijn linkerhand houdt de jongen zijn penis vast. Het meisje heeft haar armen langs haar lichaam

en/of

Foto 2 (Filename: [filename] )

Foto met daarop een meisje, geschatte leeftijd tussen de 10 en 12 jaar oud en een kennelijk volwassen man. Op de foto is voornamelijk het gezicht van het meisje te zien. Het meisje heeft de penis van de man in haar mond en met haar rechter hand houdt het meisje de penis vast

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij verdachte een gewoonte heeft gemaakt

2.

hij op of omstreeks 6 september 2016 te Schoonhoven, althans in Nederland, (een) afbeelding(en), te weten video's, heeft vervaardigd en/of verspreid en/of aangeboden, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit

Video 1 (filename: [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 3 en 5 jaar oud en een kennelijk volwassen man. De video is erg donker. Op de video is het naakte lichaam van het meisje te zien. Het meisje heeft haar benen wijd. De vagina en de billen van het meisje worden van dichtbij gefilmd. De stijve penis van de man zit tussen de billen van het meisje en in de anus van het meisje

en/of

Video 2 (filename: [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 4 en 7 jaar oud en een kennelijk volwassen man. In het begin zijn de vagina en de billen van het meisje alleen in beeld. De penis van de man gaat in de anus van het meisje. Vervolgens is de anus van het meisje in beeld, waar de penis net uit is. De

anus van het meisje staat wijd en er is een witte substantie in/op de anus te zien. De video gaat verder dat het meisje een penis in haar mond heeft. De penis lijkt van een jongen. Leeftijd van de jongen is niet in te schatten. Vervolgens is er een fragment te zien waarbij het meisje de penis van de volwassen man in haar mond heeft en met haar mond en tong over de penis gaat. De video eindigt met een fragment waarbij de man naakt op zijn rug op de grond ligt en het meisje naakt met haar buik bovenop hem ligt. Hierbij ligt het meisje met haar hoofd ter hoogte van de penis van de man en met haar billen en vagina ter hoogte van het gezicht van de man. In de video wordt Duits gesproken door het meisje

en/of

Video 3 (filename: [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 11 en 14 jaar oud. Het meisje zit op een bank en kleed zich uit totdat ze helemaal naakt is. Het meisje gaat met haar benen wijd op de bank zitten en pakt een vibrator. Met de vibrator gaat ze op en in haar vagina

en/of

Video 4 (filename: [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 9 en 12 jaar oud. Het meisje zit op een bed en draagt een witte jurk. Het meisje trekt de jurk uit en vervolgens ook haar onderbroek. Het meisje zit vervolgens helemaal naakt op het bed. De camera zoomt een beetje in op de vagina van het meisje.

Op de achtergrond hoor je een mannenstem elke keer iets onverstaanbaars zeggen waarop het meisje elke keer van houding veranderd

en/of

Video 5 (filename [filename] )

Video met daarin een meisje, geschatte leeftijd tussen de 10 en 14 jaar oud. Het meisje ligt geheel naakt vastgebonden aan handen en voeten op een wasrek op de grond. De armen en benen van het meisje zijn gespreid. Een onbekend persoon smeert iets uit een potje op de vagina van het meisje. Vervolgens komt er een kat welke aan de vagina van het meisje begint te likken.

Voetnoten

1
Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Waar wordt verwezen naar dossierpagina’s, betreft dit de pagina’s van het proces-verbaal met het nummer DHRBD16006, van de politie Eenheid Den Haag, Team Kinderporno, met bijlagen (doorgenummerd blz. 1 t/m 404) en enkele ongenummerde processen-verbaal.
2
Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 19 oktober 2016 en bijhorende bijlagen, m.n. p. 186-191, p. 195 & p. 199-200.
3
Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 30 november 2016 en bijhorende bijlagen, m.n. p. 359-364, p. 368 & p. 372.
4
Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 20 oktober 2016 en bijhorende bijlage V: p. 190 & p. 202-211.
5
Verklaring verdachte ter terechtzitting d.d. 17 mei 2017.
6
Proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 mei 2017, met bijlagen, ongenummerd.
7
Geschrift, te weten tapgesprek tussen verdachte en [ex-vriendin] d.d. 11 september 2016, bijlag 3 bij ongenummerd proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 mei 2017.
8
Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 15 november 2016, p. 321.
9
Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 20 oktober 2016 en bijhorende bijlagen, m.n.: p. 281-285, p. 289 en p. 293-294.
10
Proces-verbaal beschrijving kinderpornografisch materiaal d.d. 12 oktober 2016 en bijhorende bijlagen, m.n. p. 224-231, p. 232-240, p. 241-244.
11
Proces-verbaal van bevindingen (TBKK), d.d. 16 november 2016, p. 248-251 en p. 252-254.
Verder lezen