Eerder in Marokko vastgestelde kinderalimentatie is in Nederland niet voor tenuitvoerlegging vatbaar


De man verzoekt nihilstelling van de door hem te betalen kinderalimentatie, die in 2014 door de Marokkaanse rechtbank is vastgesteld.

De feiten
Uit het huwelijk tussen M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren, over wie partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. In 2010 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V. In 2014 heeft de Marokkaanse rechtbank de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld.

Het verzoek
M verzoekt de rechtbank de door hem aan V te…

Verder lezen
Terug naar overzicht