JOR 2003/41, HvJ EG 21-11-2002, , C-356/00

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing over uitleg van deel A, punt 3, van de bijlage bij de Richtlijn beleggingsdiensten

Samenvatting

Deel A, punt 3, van de bijlage bij de Richtlijn beleggingsdiensten, dat het begrip beheer van effectenportefeuilles definieert, staat in de weg aan een nationale regeling die afwijkt van die definitie doordat zij voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn niet vereist dat beleggingsportefeuilles worden beheerd “per cliënt op discretionaire basis” en “op grond van een door de beleggers gegeven opdracht”.

Niets belet een lidstaat evenwel om via…

Verder lezen