Sign. - Begeleide OmgangsRegeling


De Begeleide OmgangsRegeling (BOR) van Humanitas helpt gescheiden ouders om binnen zes maanden tot een goede zelfstandige omgangsregeling te komen. Doel van de begeleiding is dat de kinderen contact houden met beide ouders en dat dit contact op een ontspannen, veilige manier plaatsvindt.
Betrokken en getrainde vrijwilligers en een deskundige coördinator van BOR Humanitas begeleiden de ouders bij het opbouwen van de omgang en werken samen toe naar een zelfstandige omgangsregeling. Het traject duurt in principe zes maanden. Het belang van het kind staat daarbij voorop; hoe sneller een goed werkende omgangsregeling tot stand komt, hoe sneller kinderen wennen aan de nieuwe gezinssituatie.
Uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft op omgang met beide ouders. Dat is belangrijk voor een goede ontwikkeling en welzijn van het kind. Uiteindelijk is de bedoeling dat het kind met beide ouders een band kan opbouwen.
De BOR-ondersteuning kan bestaan uit:
- kinderen helpen met de overgang van de ene ouder naar de andere;
- begeleiding tijdens de omgang;
- zo nodig haalt/brengt de vrijwilliger van BOR de kinderen naar de afgesproken plaats;
- de professionele coördinator begeleidt het proces van de gefaseerde omgangsopbouw en bemiddelt hierbij tussen de ouders.
Voor wie is BOR?
- gescheiden ouders met een of meer kinderen tussen 0 en 12 jaar;
- ouders die steun kunnen gebruiken bij het maken en in stand houden van een omgangsregeling;
- ouders die zich vrijwillig melden bij BOR Humanitas;
- ouders die gemotiveerd zijn, meewerken en afspraken nakomen.
Uit cijfers blijkt dat de begeleiding vaak succesvol is. In ongeveer 70% van de gevallen lukt het ouders zelf…

Verder lezen
Terug naar overzicht