Ik heb een artikel niet ontvangen; beschadigd of verkeerd ontvangen

Ik heb een artikel niet ontvangen:

Als u een uitgave niet heeft ontvangen kunt u dit binnen 14 dagen na factuurdatum aan ons doorgeven. Wij noemen dit een mancomelding.

Losbladige werken en tijdschriften vormen een uitzondering op deze regel. Wanneer u een aanvulling ontvangt en u constateert dat u het voorgaande supplement niet heeft ontvangen, dient u dit direct te reclameren.

Wanneer u reclameert na ontvangst van het daaropvolgende supplement zal de aanvulling alleen tegen kosten nageleverd kunnen worden.
Neem contact op met onze Klantenservice voor mancomeldingen: (070) 378 98 80.

Voor de verwerking van uw vraag willen wij graag weten welk artikel het betreft en wat uw klantnummer is.  

Ik heb een beschadigd of verkeerd artikel ontvangen:

Beschadig artikel
Een beschadigd artikel mag u terugsturen. Vraag hiervoor het retourformulier aan en meld de beschadiging binnen 14 dagen na ontvangst. Na ons akkoord op de aanvraag ontvangt u het retourformulier.

Stuur de bestelling, samen met het retourformulier, aan ons retour. U betaalt geen portokosten. Meer details vindt u in onze leveringsvoorwaarden, artikel I.3.1 en I.3.2.

Verkeerde levering
Er kunnen verschillende reden zijn voor een verkeerde levering:

  • De uitgave is niet geleverd. Als de uitgave wel vermeld staat op de factuur maar het is niet geleverd, is er waarschijnlijk sprake van een fout bij het inpakken. Neem alstublieft contact met ons op , zodat wij het artikel alsnog kunnen toesturen. Vermeld hierbij duidelijk om welke uitgave het gaat, evenals uw klantnummer, factuurnummer en/of pakbonnummer.
  • De uitgave is niet op voorraad. Het kan ook voorkomen dat een uitgave niet op voorraad is. Indien dit het geval is staat dit aangegeven op de factuur. Zodra de voorraad is aangevuld, wordt de uitgave nagezonden.
  • U heeft de verkeerde uitgave ontvangen

Indien u een verkeerde uitgave heeft ontvangen dan kunt u dit kosteloos retourneren. Vraag hiervoor het retourformulier aan. Als uw aanvraag door ons wordt gehonoreerd, ontvangt u het retourformulier. Samen met dit formulier kunt u uw bestelling aan ons terugzenden. U kunt tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de bestelling een retourformulier aanvragen. Zie ook onze leveringsvoorwaarden, artikel I.3.1 en I.3.2.