Veiligheid

Producten 41-50 van 69

Van hoog naar laag sorteren
 1. Brandweer, GHOR en Veiligheidsregio Almanak 2019
  Bent u op zoek naar een collega in een andere veiligheidsregio? Het telefoonnummer van een collega aan de andere kant van het land? Of wilt de adresgegevens van de ambulancedienst weten? U vindt deze in de Brandweer, GHOR en Veiligheidsregio Almanak. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 10-12-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402859
  € 96,40 € 105,08
 2. AI-10: Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie, 5e druk
  Dit Arbo-Informatieblad is bedoeld als informatiebron en als leidraad voor het opzetten en beheren van een (interne) BHV-/noodorganisatie.
  In dit AI-blad vindt u diverse checklisten, stappenplannen en voorbeelden waarmee u zelf aan de slag kunt gaan.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 29-08-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402668
  € 54,61 € 59,52
 3. Brzo Wetgeving & relevante documentatie 2018
  Er is voortdurende aandacht voor risicovolle bedrijven, ook wel Brzo (Besluit risico zware ongevallen) bedrijven genaamd. Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om de veiligheid van burgers, omgeving en medewerkers van Brzo-bedrijven te borgen is duidelijke wet- en regelgeving, verantwoordelijke uitvoering en adequaat toezicht en handhaving vereist. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012401845
  € 59,56 € 64,92
 4. AI-49: Beschermingsmiddelen, editie 2018
  Om risico’s te beheersen is de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de praktijk wijdverbreid. Een sluitend PBM-beleid beschermt zowel werknemers als werkgevers. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012401555
  € 54,60 € 59,51
 5. Basisboek Chemische Veiligheid. Editie 2018-2019
  De meeste bedrijven in de industrie en in de dienstverlening hebben te maken met chemische stoffen, bijvoorbeeld als grondstof voor de productie of als schoonmaakmiddel. Om veilig te werken met gevaarlijke stoffen is kennis nodig van de eigenschappen en risico’s. Want wat is nu een chemische stof en wat is een gevaarlijke stof en hoe ga je daar veilig mee om? De deskundige redactie behandelt alle aspecten van chemische veiligheid die je tegenkomt in de dagelijkse praktijk. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 23-01-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401548
  € 97,87 € 106,68
 6. De Europese hygiëneverordeningen
  Deze praktijkgids biedt een handzame, inzichtelijke leidraad bij de Europese regelgeving op het gebied van hygiëne van levensmiddelen die sinds januari 2006 van kracht is. De tekst van Verordeningen (EG) 852/2004 en 853/2004 is door de auteurs, Ron Dwinger en Wim Mariman, omgezet in heldere, duidelijke en overzichtelijke taal. Tevens is uitleg opgenomen over diverse aanverwante verordeningen, richtlijnen, besluiten en richtsnoeren van de Europese Unie. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 11-09-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012400909
  € 78,23 € 85,27
 7. Praktijkboek Binnenvaart 2018
  Het Praktijkboek Binnenvaart beschrijft kort en duidelijk de regels die aan boord van een binnenvaartschip van toepassing zijn. Door de logische, thematische indeling kunt u de benodigde informatie snel vinden.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012400831
  € 70,25 € 76,57
 8. AI-34: Explosieve atmosfeer, 4e editie 2017
  Explosies komen vaker voor dan gedacht wordt. Niet altijd zijn ze desastreus, maar een aantal malen per jaar hebben ze spectaculaire en dramatische gevolgen: ze kosten vaak mensenlevens en brengen zware economische schade toe. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012400787
  € 54,61 € 59,52
 9. AI-35 Drukapparatuur, 3e druk, 2017
  Het fabriceren, installeren en gebruiken van risicovolle drukapparatuur is zowel gebonden aan productgerelateerde, essentiële veiligheidseisen als aan eisen omtrent arbeidsomstandigheden. Onder drukapparatuur wordt hier verstaan apparatuur, drukvaten, installatieleidingen en appendages onder een overdruk van meer dan 0,5 bar. Alle veiligheidsaspecten van drukapparatuur in alle levenscycli worden behandeld: nieuwbouw, ingebruikneming en gebruik. Per fase worden certificatie, (her)keuring, documentatie en de taken en verantwoordelijkheden van betrokken partijen praktisch toegelicht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012400145
  € 54,61 € 59,52
 10. Microbiologische criteria (Praktijkgids Waar&Wet)
  Voedingsmiddelen moeten veilig zijn en van goede kwaliteit. Een van de belangrijkste parameters voor veilig voedsel is de microbiologische gesteldheid van het product. Levensmiddelen mogen geen schadelijke micro-organismen bevatten in dusdanige hoeveelheden dat er een onaanvaardbaar risico voor de menselijke gezondheid ontstaat. Grenswaarden voor voedingsmiddelen worden vaak vastgelegd in de vorm van criteria. Criteria geven aan wat de acceptabele grenzen zijn waarbinnen voedingsmiddelen geconsumeerd mogen worden. Criteria kunnen op verschillende stadia binnen het proces of voor het product gelden, zoals bij de inkoop van de grondstoffen, gedurende het productieproces, aan het begin van de houdbaarheidsperiode of aan het eind daarvan.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 14-12-2016
  • |
  • Bestelcode 9789012399258
  € 73,12 € 79,70

Producten 41-50 van 69

Van hoog naar laag sorteren