Naar de inhoud

Dataverzameling door HSE, kwaliteit en inkoop

Moet jouw organisatie nu of binnenkort volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-richtlijn rapporteren? Dan is de kans groot dat jij wordt gevraagd input te leveren voor dit rapport. Of moeten jouw klanten zo’n rapportage opstellen? Dan zal jij waarschijnlijk gevraagd worden om deze vragen te beantwoorden. Als medewerker van de afdeling veiligheid, kwaliteit of inkoop ben jij immers de expert op de environment-thema’s van de CSRD.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De onderwerpen waarop organisaties nu moeten rapporteren zijn uitgewerkt in European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Binnen het environment-thema zijn er 5 ESRS’en opgesteld:

 • ESRS E1 Klimaatverandering;
 • ESRS E2 Verontreiniging;
 • ESRS E3 Water en mariene hulpbronnen;
 • ESRS E4 Biodiversiteit en ecosystemen;
 • ESRS E5 Gebruik van hulpbronnen en circulaire economie.

Deze thema’s zullen jou waarschijnlijk niet vreemd zijn. Om te bepalen welke onderwerpen in de rapportage opgenomen moeten worden, moet je een dubbele materialiteitsanalyse uitvoeren. Als je actief lid bent van het ESG/CSRD-team binnen jouw organisatie, zal je hier ook mee te maken krijgen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat deze analyse door een ander team wordt uitgevoerd en jij alleen data hoeft aan te leveren. Wil je meer weten over de dubbele materialiteitsanalyse? Klik dan hier.

Data als centraal onderdeel in de rapportage

Volgens de CSRD is het nu verplicht om de impact en strategie van jouw organisatie op deze onderwerpen te onderbouwen met data. Bijvoorbeeld de hoeveelheid broeikasgasemissies en de energieconsumptie.

Hierbij worden 3 scopes uitgevraagd:

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Uitstoot door jouw eigen organisatie. Bijvoorbeeld het gasverbruik om het pand te verwarmen, brandstoffen van eigen vervoersmiddelen en uitstoot bij productieprocessen.

Indirecte uitstoot die vrijkomt bij het opwekken van de voor jouw organisatie benodigde elektriciteit, warmte/koeling en stoom.

De uitstoot in de keten waar jouw organisatie onderdeel van is. Bijvoorbeeld de productie van benodigde goederen en halffabricaten voor jullie processen en bij afvalverwerking.

Per ESRS zijn er verschillende datapunten gedefinieerd waarop je moet rapporteren. In totaal zijn er voor alle ESRS’en in het environment-thema 555 datapunten nodig om het rapport te onderbouwen. Ook als maar een aantal van de ESRS’en relevant blijken te zijn, is het een enorme klus om voor de data te verzamelen. Als jouw klanten een CSRD-rapportage moeten opstellen, kan je ervan uitgaan dat jij voor de geleverde producten en/of diensten ook over deze datapunten informatie moet aanleveren.

Wil je alvast een kijkje nemen naar de datapunten waarvoor jij mogelijk data moet gaan aanleveren? Klik dan hier en download het totaaloverzicht!

Data verzamelen en structureren

Misschien heeft jouw afdeling al ervaring met het verzamelen van milieu-impact data, maar voor veel afdelingen is dit een nieuwe taak. Dat betekent dat je hiervoor een werkwijze met elkaar moet afstemmen. Wil je hier meer over weten? Kijk dan ons gratis webinar over “Integrated reporting & datacollectie”.

Naast gratis informatie heeft Sdu ook een drietal innovatieve oplossingen ontwikkeld om je hierbij te helpen. En we denken natuurlijk ook graag met je mee!

Alle oplossingen

Iedere organisatie heeft zowel kennis als tooling nodig om ESG vorm te geven. Daarom heeft Sdu drie innovatieve producten gemaakt, die het implementeren van CSRD vereenvoudigen. Zo weet je zeker dat jouw organisatie compliant is, risico's minimaliseert en je organisatie zich kan richten op het creëren van klantwaarde.​

 • JES! Knowledge

  JES! Knowledge

  JES! Knowledge helpt je bij het begrijpen wat er nodig is voor een ESG-beleid en hierover te rapporteren volgens de CSRD. Het ondersteunt bij selecteren van doelstellingen en het voorbereiden van een plan van aanpak en houdt je up-to-date van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen.

 • JES! Workflow

  JES! Workflow

  Met JES! Workflow leg je beleid, doelstellingen, verantwoordelijkheden, taken en data eenvoudig vast. Zo maak je inzichtelijk hoe de voortgang is op de ambities die de organisatie op gebied van ESG heeft en waar ruimte is voor verbetering.

 • JES! E-Data

  JES! E-Data

  JES! E-Data geeft je snel en eenvoudig grip op de eco kosten van de producten die jouw organisatie gebruikt en produceert. De berekening is gebaseerd op betrouwbare productdata en wetenschappelijk onderbouwde data uit de Idemat database.​

Bekijk producten

Verder praten over wat ESG en de CSRD voor jou betekent?

We snappen dat er door de invoering van de CSRD veel op je af kan komen. Daarom staan onze adviseurs klaar om je met je mee te denken. Of je nu aan het begin van je ESG en CSRD implementatie staat, of al initiatieven hebt lopen. We werken graag samen met jou aan een duurzame toekomst voor jouw organisatie.