Jeugdrecht cursussen

Dag van het Jeugdrecht
Vanuit het oogpunt van straf- en civiel jeugdrecht
9 december 2015 | Breukelen | 4 Nova 

Tijdens de 5e editie van de Dag van het Jeugdrecht behandelen we actuele inzichten over de meest recente ontwikkelingen binnen zowel het jeugdstrafrecht als het civieljeugdrecht (samen én apart!) en blikken we vooruit op 2016.

 

Van jeugdzorg naar jeugdhulp. En de jeugdbescherming dan?
De actuele stand van zaken in het jeugdbeschermingsrecht en de Jeugdwet
7 april 2016 | Veenendaal | 3 Nova 

Op 1 januari 2015 vonden ingrijpende wijzigingen plaats gevonden op het gebied van het Jeugdrecht. De Jeugdwet, die de overheveling van alle jeugdhulp naar gemeente regelt, is op die datum in werking getreden, evenals het Besluit Jeugdwet, de Invoeringswet, alsmede de particpatiewet en de WMO2015. Tevens is de wetgeving inzake de kinderbeschermingsmaatregelen herzien. Met deze wijzigingen beoogt de regering om tot een effectieve en efficiënte jeugdbescherming te komen.

 

De positie van het kind in het civiele jeugdrecht
Praktijkproblematiek op verdiepend niveau
8 juni 2016 | Veenendaal | 6 Nova | 6 MFN 

Niet alleen in de media en in de politiek is meer aandacht gekomen voor ´het kind´. Ook de wetgever is de afgelopen tijd actief geweest en de ´kinderombudsman´ heeft van zich laten horen.

Tijdens de verdiepingscursus staat de positie van het kind in het civiele jeugdrecht centraal. Het accent ligt daarbij op knelpunten in de rechtspraktijk. De drie gerenommeerde sprekers staan voor u klaar om bruikbare informatie voor uw praktijk te verschaffen.

Kinderrechters

 

Uw mening telt! Sdu Uitgevers is continu bezig met het verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen van haar producten. 

Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar de kwaliteit van ons product. U kunt ons daarbij helpen door uw ervaringen met ons te delen.

 

Klik hier voor meer informatie