Formeel belastingrecht

Producten 1-10 van 17

Pagina
Van hoog naar laag sorteren
 1. Formeel Belastingrecht
  Met het Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (TFB) wordt u op de hoogte gehouden van de rechtsontwikkelingen om de heffing en invordering van belastingschulden in goede banen te leiden. Lees verder
  • Tijdschrift
  • |
  • Bestelcode TFBPROEF
  Factuur bij levering
 2. Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht
  De invloed van de (algemene) beginselen van behoorlijk bestuur op het belastingrecht is groot. De verhouding tussen fiscus en burger wordt in belangrijke mate door deze - in de rechtspraak ontwikkelde - beginselen bepaald. Kennis van en vertrouwdheid met de beginselen van behoorlijk bestuur is voor de huidige rechtspraktijk onmisbaar. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012391740
  € 45,86 € 49,99
 3. Rechtsvinding in Belastingzaken. Oratie Prof. Dr. Mr. R.E.C.M. Niessen
  In Rechtsvinding in belastingzaken wordt besproken hoe rechters wettelijke regels uitleggen. In het eerste deel wordt de huidige stand van zaken in de rechtsvindingsleer in het algemeen behandeld. Het tweede deel gaat in op de wijze waarop de Belastingkamer van de Hoge Raad deze leer hanteert. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012382588
  € 32,77 € 35,72
 4. Lijfrenten in de wet IB 2001
  Lijfrenteverzekeringen zijn al enkele decennia populair. De periode voor de invoering van de Brede Herwaardering in 1992 kenmerkte zich op dit terrein door ‘koopsomperiodes’ in de maanden november en vooral december. Jaarlijks werden aanzienlijke hoeveelheden lijfrenteverzekeringen (veelal tegen koopsom) gesloten. Vanaf 1992 is de piekperiode aan het eind van het jaar verdwenen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012393973
  € 34,51 € 37,62
 5. Belastingvoordelen van zonnepanelen
  Veel mensen en bedrijven kiezen voor zonnepanelen om zelf elektriciteit op te wekken. Bij de aanschaf van zonnepanelen spelen vele overwegingen een rol, niet in de laatste plaats financiële. De auteur geeft in dit boek een overzicht van belastingvoordelen van zonnepanelen voor particulieren en bedrijven. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012393997
  € 32,28 € 35,19
 6. De eigen woning in de Wet IB 2001
  De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 is continu in beweging. De regeling is na 2001 veelvuldig gewijzigd. De meest recente wetswijziging van formaat is in werking getreden op 1 januari 2013. Vanaf die datum dienen ‘nieuwe gevallen’ te voldoen aan een afl ossingseis om renteaftrek in box 1 te kunnen krijgen. Met enige regelmaat verschijnt er interessante rechtspraak over de eigen woning en duikt de woning op in het politieke debat en in de literatuur.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012390446
  € 62,24 € 67,84
 7. Belastingarresten lezen en analyseren.
  Door de vaak lange zinnen en het soms eigenaardige taalgebruik van de Hoge Raad is het lezen en analyseren van belastingarresten voor velen een onplezierige en tijdrovende bezigheid. Bovendien worden belastingarresten nogal eens verkeerd geïnterpreteerd. Dit boek beoogt zowel studenten als in de praktijk werkzame fiscalisten
  een praktische handleiding te bieden voor het lezen en analyseren van belastingarresten. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 25-08-2015
  • |
  • Bestelcode 9789012393782
  € 63,35 € 69,05
 8. Duidelijkheid van fiscale wetgeving
  Het in de maatschappij aan de orde stellen van de complexiteit van fiscale wetgeving komt de laatste jaren steeds vaker voor. Deze complexiteit is vaak het gevolg van het veelvuldig gebruik van fiscale wetgeving als beleidsinstrument en de implementatie van Uniewetgeving. Het gevolg is wel dat fiscale wetgeving niet langer meer als betrouwbaar kompas kan fungeren om de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen te voorzien. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 30-11-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403511
  € 56,46 € 61,54
 9. Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen
  In dit boek komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod. De inhoud is afgestemd op de behoefte in het onderwijs en in de praktijk. Toekomstvoorzieningen betreffen een breed terrein waarbij heel diverse regelgeving een rol speelt. Deze drie pijlers staan enerzijds op zichzelf, anderzijds zijn ze nauw met elkaar verweven. De wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan deze pijlers is zeer divers van aard. Civiel en fiscaal recht, Europees en internationaal recht als ook socialezekerheidsrecht liggen ten grondslag aan en beheersen deze pijlers. Daarom is in dit boek gekozen voor een thematische aanpak, waardoor de onderwerpen besproken kunnen worden met inachtneming van de diverse wet- en regelgeving die daarop van toepassing is en waarbij de samenhang tussen de pijlers aan bod kan komen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 08-01-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403429
  € 74,54 € 81,25
 10. Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb
  Dit boek behandelt de fiscale bezwaarfase zoals die wettelijk is geregeld in de AWR en de Awb. Het boek is thematisch ingedeeld. Na een inleiding en een beschrijving van de historie van de regeling van de bezwaarfase wordt elk element van de bezwaarfase besproken vanaf de vraag wie waartegen bezwaar kan maken, via de bezwaartermijn tot en met de uitspraak en de rechtsmiddelverwijzing.
  In een aantal hoofdstukken wordt daarnaast aan een aantal bijzondere onderwerpen aandacht besteed, zoals informatieplicht, bewijslast, bezwaar tegen boeten en massaal bezwaar. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18-09-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399081
  € 69,34 € 75,58

Producten 1-10 van 17

Pagina
Van hoog naar laag sorteren