Gezondheidsrecht

Loading...

45 producten

Van hoog naar laag sorteren
 1. Farmawetgeving Compact, Editie 2018-2019
  Farmawetgeving Compact geeft praktisch inzicht in dat deel van de farmaceutische wetgeving waarmee de apotheker en apothekersassistent in de (openbare) apotheek dagelijks in aanraking komen. De beschreven wetgeving is verre van volledig maar tracht dit ook niet te zijn. Er wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de beroepsuitoefening. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 1 okt. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402996
  € 60,55 € 66,00
 2. Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg. Deel I: 1966-1995
  Kostenbeheersing is al vele decennia een centraal thema in de geschiedenis van de gezondheidszorg en collectieve uitgaven. De auteurs gaan in een tweeluik in op de vraag hoe het kostenbeheersingsbeleid in de jaren 1966-2017 werd ontwikkeld onder invloed van de politieke en maatschappelijke visies. Dit boek is het eerste deel van dit tweeluik. Deel twee verschijnt eind 2018. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18 apr. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401630
  € 35,32 € 38,50
 3. Beleid en besturing in de zorg
  De huidige overheidsbemoeienis met de volksgezondheid en zorg vormt de resultante van een historische ontwikkeling waarin verschillen van inzicht en botsende ideologische opvattingen steeds hun stempel op het beleid en de besturingsstructuur drukten. Conflicten over meer concrete zaken als regelgeving, beleidsdoeleinden en middelen of de verdeling van de zeggenschap waren regel in plaats van uitzondering. Machtspolitieke overwegingen speelden altijd mee. Compromisvorming bleek veelal de enige mogelijkheid om verder te komen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 19 apr. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401623
  € 35,32 € 38,50
 4. Betaalbare zorg
  Dit boek bundelt de actuele kennis over de betaalbaarheid van de zorg in de vorm van een aantal samenhangende interdisciplinaire analyses die de grenzen van de economie, gezondheidswetenschappen en de beleidskunde overstijgen. We bespreken kansrijke strategieën en vragen ons af welke lessen hieruit te trekken zijn en hoe deze op succesvolle wijze kunnen worden geïmplementeerd. Steeds staat daarbij het belang van burgers en het maximaliseren van hun gezondheidswinst voorop. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 19 apr. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401616
  € 32,80 € 35,75
 5. Jaarboek Regelingen Uitvaartwezen 2018
  Deze Compact-uitgave handelt over de Wet op de lijkbezorging en aanverwante onderwerpen. Het boek is bestemd voor diegenen die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn op het gebied van de uitvaartverzorging en de daarmee samenhangende onderwerpen. Getracht is op een duidelijke wijze de wet en de daaruit voortvloeiende procedures en werkwijzen te beschrijven. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 16 mrt. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401456
  € 72,94 € 79,50
 6. Vraagbaak Psychiatrie en recht
  De Vraagbaak Psychiatrie en recht beschrijft de meest gestelde juridische vragen en antwoorden in de ggz. Het is een bundeling van alledaagse vragen met de bijbehorende antwoorden uit de praktijk. Hierdoor is de vraagbaak goed bruikbaar voor patiënten en hulpverleners die vragen hebben over rechten en plichten gedurende of voorafgaand aan de behandeling of ondersteuning. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 6 dec. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401302
  € 50,46 € 55,00
 7. Teksten Wetgeving Dierenwelzijn
  In deze bundel zijn de nationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het welzijn en de bescherming van dieren, als individuen en soorten, samengebracht. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet dieren, de Wet op de dierproeven en de Wet natuurbescherming. Naast deze wetten zijn opgenomen de relevante uitvoeringsvoorschriften, de gedeelten van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren die nog van kracht zijn, enkele algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en enkele teksten die van belang zijn voor handhaving en vervolging. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 24 mei 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012400152
  € 72,60 € 79,13
 8. De Wet Bopz, Editie 2016, 9e herziene druk.
  De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen stelt regels voor de onvrijwillige opneming van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigen- en verpleeginrichtingen. Zij is daarom van belang voor alle beroepsbeoefenaren binnen de geestelijke gezondheidszorg en degenen die daarvoor in opleiding zijn.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 5 dec. 2016
  • |
  • Bestelcode 9789012398879
  € 42,66 € 46,50
 9. Functioneren en disfunctioneren
  Pre-advies van de Vereniging voor Gezondheidsrecht 2016. Drie delen over het (dis)functioneren van zorgprofessionals en bestuurders en de noodzaak van een toezichthouders in zorginstellingen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 1 mrt. 2016
  • |
  • Bestelcode 9789012397568
  € 50,46 € 55,00
 10. Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug en vooruitblik.
  Bijna tien jaar geleden is ons zorgstelsel ingrijpend gewijzigd met het doel de
  zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften
  van de patiënt. Deze omslag ging gepaard met de invoering van een reeks
  wetten. Het naderende tienjarig jubileum van dit nieuwe zorgstelsel vormde
  voor het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht aanleiding terug te
  blikken op alle veranderingen en te kijken of de hieraan ten grondslag liggende
  doelstellingen zijn bereikt. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012395441
  € 52,75 € 57,50

45 producten

Van hoog naar laag sorteren