Gezondheidsrecht

Producten 41-50 van 71

Van hoog naar laag sorteren
 1. Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg. Deel I: 1966-1995
  Kostenbeheersing is al vele decennia een centraal thema in de geschiedenis van de gezondheidszorg en collectieve uitgaven. De auteurs gaan in een tweeluik in op de vraag hoe het kostenbeheersingsbeleid in de jaren 1966-2017 werd ontwikkeld onder invloed van de politieke en maatschappelijke visies. Dit boek is het eerste deel van dit tweeluik. Deel twee verschijnt eind 2018. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401630
  € 35,32 € 38,50
 2. Beleid en besturing in de zorg
  De huidige overheidsbemoeienis met de volksgezondheid en zorg vormt de resultante van een historische ontwikkeling waarin verschillen van inzicht en botsende ideologische opvattingen steeds hun stempel op het beleid en de besturingsstructuur drukten. Conflicten over meer concrete zaken als regelgeving, beleidsdoeleinden en middelen of de verdeling van de zeggenschap waren regel in plaats van uitzondering. Machtspolitieke overwegingen speelden altijd mee. Compromisvorming bleek veelal de enige mogelijkheid om verder te komen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 19-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401623
  € 35,32 € 38,50
 3. Betaalbare zorg
  Dit boek bundelt de actuele kennis over de betaalbaarheid van de zorg in de vorm van een aantal samenhangende interdisciplinaire analyses die de grenzen van de economie, gezondheidswetenschappen en de beleidskunde overstijgen. We bespreken kansrijke strategieën en vragen ons af welke lessen hieruit te trekken zijn en hoe deze op succesvolle wijze kunnen worden geïmplementeerd. Steeds staat daarbij het belang van burgers en het maximaliseren van hun gezondheidswinst voorop. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 19-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401616
  € 32,80 € 35,75
 4. Jaarboek Regelingen Uitvaartwezen 2018
  Deze Compact-uitgave handelt over de Wet op de lijkbezorging en aanverwante onderwerpen. Het boek is bestemd voor diegenen die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn op het gebied van de uitvaartverzorging en de daarmee samenhangende onderwerpen. Getracht is op een duidelijke wijze de wet en de daaruit voortvloeiende procedures en werkwijzen te beschrijven. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012401456
  € 72,94 € 79,50
 5. Teksten Wet Bopz editie 2017-2018
  De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opneming van psychiatrische patiënten en hun bejegening als zij eenmaal gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. De wet heeft ook betrekking op de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze uitgave bevat de teksten van de wet en de uitvoeringsregelingen, zoals deze op 1 november 2017 luiden. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 11-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401319
  € 43,12 € 47,00
 6. Vraagbaak Psychiatrie en recht
  De Vraagbaak Psychiatrie en recht beschrijft de meest gestelde juridische vragen en antwoorden in de ggz. Het is een bundeling van alledaagse vragen met de bijbehorende antwoorden uit de praktijk. Hierdoor is de vraagbaak goed bruikbaar voor patiënten en hulpverleners die vragen hebben over rechten en plichten gedurende of voorafgaand aan de behandeling of ondersteuning. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 06-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401302
  € 50,46 € 55,00
 7. Teksten Wetgeving Dierenwelzijn
  In deze bundel zijn de nationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het welzijn en de bescherming van dieren, als individuen en soorten, samengebracht. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet dieren, de Wet op de dierproeven en de Wet natuurbescherming. Naast deze wetten zijn opgenomen de relevante uitvoeringsvoorschriften, de gedeelten van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren die nog van kracht zijn, enkele algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en enkele teksten die van belang zijn voor handhaving en vervolging. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012400152
  € 72,60 € 79,13
 8. Big data in de zorg
  Met de huidige informatisering is een nieuwe vloed aan data beschikbaar gekomen waarmee bedrijven, instellingen en overheid nieuwe informatie en strategieën verwerven. Door de komst van big data worden de vijf uitgangspunten van de klassieke privacybescherming ter discussie gesteld of tot ‘mythe’ verklaard: de mythe van het anonieme karakter van big data, van de doelbinding en dataminimalisering, de mythe van de toestemming en transparantie en de mythe van de beveiliging van data. Big data lijkt op deze manier uitdrukking van een ‘disruptive technology’, waarbij de bekende wereld op de schop gaat door nieuwe technieken. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012399494
  € 47,71 € 52,00
 9. Teksten Farmaceutisch recht. Editie 2018
  Geneesmiddelen zijn van groot belang voor de gezondheidszorg. Zij worden in toenemende mate op industriële schaal bereid en vinden hun weg naar de patiënt via vele kanalen en partijen. Er bestaat veel en strikte wet- en regelgeving op dit terrein. Het gaat daarbij voornamelijk om regels die moeten waarborgen dat het geneesmiddel én een ieder die betrokken is bij de geneesmiddelenvoorziening (producent, groothandelaar, apotheker, drogist en dergelijke) aan bepaalde eisen voldoet. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012398992
  € 65,83 € 71,75
 10. Memo Zorg en dwang
  In deze memo bespreken de auteurs de inhoud van de Wet zorg en dwang, waarbij er aandacht is voor definities uit de wet en de diverse verplichtingen van hulpverleners en zorgaanbieders. In de memo staan de auteurs ook stil bij enkele kanttekeningen van de Wet zorg en dwang. De memo is een handig naslagwerk voor iedereen die zich wil voorbereiden op de komst van de Wet zorg en dwang. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18-11-2016
  • |
  • Bestelcode 9789012398893
  € 21,56 € 23,50

Producten 41-50 van 71

Van hoog naar laag sorteren