Ondernemingsrecht

Producten 41-50 van 55

Van hoog naar laag sorteren
 1. Inzicht in de OR Praktijkboek. Editie 2019
  Inzicht in de OR Praktijkboek is al jaren dé praktische vraagbaak voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap: OR-leden, WOR-bestuurders en hun adviseurs maar ook personeelsfunctionarissen. In de editie 2019 wordt aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen, zoals de komende uitbreiding van de bevoegdheden van de OR rond de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 20-11-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403504
  € 40,52 € 44,17
 2. Inzicht in de ondernemingsraad. Editie 2019
  De 30e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden van commissarissen/raden van toezicht). Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012402873
  € 68,35 € 74,50
 3. Sdu Wettenverzameling Wet op het financieel toezicht. 2018
  Wettenverzameling Wet op het financieel toezicht bevat de wetten die van belang zijn om een Wft-examen te kunnen afleggen en is speciaal ontwikkeld als praktisch naslagwerk voor de Wft-professional. Naast de noodzakelijke wetten bevat deze bundel andere interessante wet- en regelgeving op het gebied van fiscaliteit en Sociale Verzekeringswetten, inclusief kengetallen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012402163
  € 95,89 € 104,52
 4. Sdu Commentaar Insolventierecht. Editie 2017-2018
  In Sdu Commentaar Insolventierecht wordt het gehele insolventierecht artikelsgewijs becommentarieerd. Bovendien vindt u per artikel een overzicht van jurisprudentie en literatuur. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 17-11-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012400671
  € 276,03 € 300,87
 5. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht, Editie 2017-2018
  Sdu Commentaar Ondernemingsrecht editie 2017/18 bevat artikelsgewijze commentaren op het gehele ondernemingsrecht. Het is uitermate geschikt voor de ondernemingsrechtelijke advocatuur, het notariaat en de bedrijfsjurist. Sdu Commentaar Ondernemingsrecht sluit naadloos aan bij de praktijk: de wetsartikelen waarmee u het meest te maken heeft, worden het meest uitgebreid becommentarieerd. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 19-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012400664
  € 262,89 € 286,55
 6. Handboek fiscaal insolventierecht
  Bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren - de insolvente ondernemingen - spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 10-04-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399890
  € 105,73 € 115,25
 7. Invloed op besluitvorming. Editie 2017
  Een ondernemingsraad moet regelmatig en effectief vergaderen. Zowel onderling als tijdens vergaderingen met de bestuurder is het belangrijk om het overleg goed te laten verlopen. Om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de organisatie is meer nodig. Als ondernemingsraad en als individueel lid moet je kunnen onderhandelen en vaardig zijn in het hanteren van krachtenvelden. Door hier effectief gedrag bij in te zetten vergroot de ondernemingsraad zijn invloed in het overleg en bij onderhandelingen.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 24-02-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399371
  € 37,02 € 40,35
 8. Allergenen (Praktijkgids Waar&Wet)
  De Praktijkgids Allergenen is geschreven voor iedereen die te maken heeft met de beheersing van voedselallergenen in een productieomgeving, ook allergenenmanagement genoemd. Het is speciaal bedoeld voor levensmiddelenproducenten, certificerende of controlerende instellingen, adviesbureaus, docenten en studenten levensmiddelentechnologie en iedereen die te maken heeft met voedselveiligheid.

  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 12-12-2016
  • |
  • Bestelcode 9789012399166
  € 73,12 € 79,70
 9. Certificering van aandelen Serie Ondernemingsrecht deel B.19
  In Certificering van aandelen bij NV en BV beschrijven mr. S.B. Garcia Nelen en prof. mr. C.A. Schwarz het instrument van certificering van aandelen bij NV en BV. Na de invoering van het nieuwe BV-recht per 1 oktober 2012 is de benadering van de positie van de certificaathouder binnen de BV volledig anders geworden dan bij de NV.
  Op deze problematiek, en met name ook de perikelen die het overgangsrecht met zich bracht, wordt uitgebreid ingegaan en ook wordt de BV-situatie vergeleken met die binnen de NV. De techniek wordt behandeld, alsook de aard van de verschillende rechtsrelaties die bij certificering ontstaan. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 28-09-2016
  • |
  • Bestelcode 9789012398640
  € 53,37 € 58,17
 10. De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming
  Het boek biedt inzicht in de achtergronden van de maatschappelijke onderneming, governance codes en er worden buitenlandse rechtsvormen geanalyseerd. Een waardevol en bruikbaar naslagwerk voor onder andere zorg- en onderwijsinstellingen en woningbouwcorporaties. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012392051
  € 60,55 € 66,00

Producten 41-50 van 55

Van hoog naar laag sorteren