Fiscaal

Sdu biedt voor fiscalisten en accountants een complete online verzameling vakliteratuur, bestaande uit wet- en regelgeving, jurisprudentie, checklists en diverse tools. Aangevuld met tijdschriften, boeken, jurisprudentie, wetteksten en commentaren.

Producten 61-70 van 144

Van hoog naar laag sorteren
 1. Verzameling Wetgeving Notariaat 2019
  Het notariële vakgebied omvat verscheidene rechtsgebieden, waardoor de notariële jurist met diverse regelgevingen te maken heeft. Deze veertiende editie van de Verzameling Wetgeving Notariaat (WN 2019) geeft een overzicht van de voor het notariaat belangrijke civiele en fiscale wetteksten, verdragen en overige regelgeving. Deze wettenbundel is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse praktijk van de notariële jurist, terwijl ook de buiten het notariaat werkzame estate planner er zijn voordeel mee kan doen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 27-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404129
  € 87,16 € 95,00
 2. Notamail Verklaard
  Een bundeling van notamailberichten uit 2018 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel . Tevens hebben notariële hoogleraren hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 14-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404075
  € 70,75 € 77,12
 3. Internationaal Erfrecht / Omgaan met het familieconflict. (Erfenisvakdag Cahier Deel 6a/7)
  Tijdens de Erfenisvakdagen van 11 november 2016 (Internationaal erfrecht) en 9 november 2017 (Omgaan met het familieconflict) kwamen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente inzichten en ontwikkelingen te delen.

  Tijdens de Erfenisvakdagen komen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente ontwikkelingen en inzichten te delen. In deze bundelingen kunt u een aantal van de lezingen die tijdens de Erfenisvakdagen zijn gehouden nog eens nalezen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403702
  € 21,56 € 23,50
 4. Fiscaal Alert 2019
  Fiscaal Alert brengt overzicht in de doolhof van talloze fiscale bepalingen, tarieven en cijfers. Dankzij de overzichtelijke presentatie vindt u pijlsnel de gewenste informatie. Alle wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave zijn in deze nieuwe editie verwerkt tot toegankelijke overzichten, schema’s en tabellen, waar nodig voorzien van een toelichting. Alle cijfermatige veranderingen zijn verwerkt naar de stand van zaken per 1 januari van het nieuwe jaar. U krijgt gedetailleerde informatie over de volle breedte van het belastingrecht en aanverwante gebieden. De cijfers zijn - waar mogelijk - in een reeks van vijf jaren opgenomen. Ook in deze editie zijn weer handige checklists opgenomen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 20-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403559
  € 33,01 € 35,98
 5. Duidelijkheid van fiscale wetgeving
  Het in de maatschappij aan de orde stellen van de complexiteit van fiscale wetgeving komt de laatste jaren steeds vaker voor. Deze complexiteit is vaak het gevolg van het veelvuldig gebruik van fiscale wetgeving als beleidsinstrument en de implementatie van Uniewetgeving. Het gevolg is wel dat fiscale wetgeving niet langer meer als betrouwbaar kompas kan fungeren om de fiscale gevolgen van bepaalde handelingen te voorzien. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 30-11-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403511
  € 56,46 € 61,54
 6. Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen
  In dit boek komen de drie pijlers van toekomstvoorzieningen aan bod. De inhoud is afgestemd op de behoefte in het onderwijs en in de praktijk. Toekomstvoorzieningen betreffen een breed terrein waarbij heel diverse regelgeving een rol speelt. Deze drie pijlers staan enerzijds op zichzelf, anderzijds zijn ze nauw met elkaar verweven. De wet- en regelgeving die ten grondslag ligt aan deze pijlers is zeer divers van aard. Civiel en fiscaal recht, Europees en internationaal recht als ook socialezekerheidsrecht liggen ten grondslag aan en beheersen deze pijlers. Daarom is in dit boek gekozen voor een thematische aanpak, waardoor de onderwerpen besproken kunnen worden met inachtneming van de diverse wet- en regelgeving die daarop van toepassing is en waarbij de samenhang tussen de pijlers aan bod kan komen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 08-01-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403429
  € 74,54 € 81,25
 7. 175 jaar KNB
  De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie viert dit jaar haar 175 jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit grote lustrum zijn negen artikelen in het WPNR verschenen waarin verschillende aspecten van de geschiedenis van de KNB worden besproken. Daarbij staat centraal de invloed die belangrijke wetswijzigingen en historische gebeurtenissen op het notariaat hebben gehad. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012403320
  € 37,15 € 40,49
 8. Rechtspraak Erfrecht. Editie 2018
  Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 zijn er veel ontwikkelingen gaande in de erfrechtjurisprudentie. De bundel Rechtspraak Erfrecht geeft een overzicht van standaarduitspraken die er op dit gebied zijn verschenen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 04-12-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403146
  € 50,47 € 55,01
 9. Formeel en Formidabel.
  Liber Amicorum aangeboden aan prof.dr.mr. R.E.C.M. Niessen, met bijdragen van diverse auteurs. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13-09-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402989
  € 34,67 € 37,79
 10. Inleiding Formeel Belastingrecht
  Formeel belastingrecht is niet alleen het fiscale procesrecht.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13-09-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402866
  € 81,23 € 88,54

Producten 61-70 van 144

Van hoog naar laag sorteren