Personen- en Familierecht

Producten 21-30 van 47

Van hoog naar laag sorteren
 1. Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.
  Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het personen- en familierecht in ruime zin, dus inclusief het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 06-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404020
  € 45,87 € 50,00
 2. Internationaal Erfrecht / Omgaan met het familieconflict. (Erfenisvakdag Cahier Deel 6a/7)
  Tijdens de Erfenisvakdagen van 11 november 2016 (Internationaal erfrecht) en 9 november 2017 (Omgaan met het familieconflict) kwamen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente inzichten en ontwikkelingen te delen.

  Tijdens de Erfenisvakdagen komen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente ontwikkelingen en inzichten te delen. In deze bundelingen kunt u een aantal van de lezingen die tijdens de Erfenisvakdagen zijn gehouden nog eens nalezen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403702
  € 21,56 € 23,50
 3. Financiële zorgplicht van de notaris
  Als vertrouwenspersoon wordt de notaris de taak toebedeeld het geldverkeer tussen partijen af te wikkelen. Het belang van die taak kan nauwelijks worden overschat. De aan de notaris toevertrouwde gelden moeten volstrekt veilig zijn in de aanloop naar de transactie en behoren op het juiste moment aan de juiste persoon te worden uitgekeerd. Het onderwerp verdient dan ook voortdurend overdenking. In dit preadvies gebeurt dat vanuit verschillende invalshoeken. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 03-07-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402569
  € 34,67 € 37,79
 4. Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken. Editie 2018
  In dit Deel 4B MSR lezen we over Berekeningsmethodieken: welke praktische factoren, ontleend aan inkomsten en lasten van de alimentatieplichtige, bepalen de omvang van de alimentatie? Dit boek maakt onderdeel uit van de serie Monografieën Echtscheidingsrecht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012402484
  € 49,13 € 53,55
 5. Alimentatieverplichtingen. Editie 2018
  In dit deel 4A MSR worden de factoren besproken die een recht op alimentatie bepalen, evenals de hoogte van de aanspraken, de duur en de mogelijkheid tot wijziging van een vastgestelde alimentatie. Het maakt deel uit van een reeks boeken. Dit boek maakt onderdeel uit van de reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 05-06-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402477
  € 47,85 € 52,16
 6. Notamail Verklaard
  Een bundeling van notamailberichten uit 2017 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel . Tevens hebben notariële hoogleraren hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402095
  € 79,24 € 86,37
 7. Compendium Echtscheiding
  Professionals, die zich bezig houden met de advisering en begeleiding van mensen die scheiden, ondervinden dat een echtscheiding, los van alle emoties, ruzies, belangenafwegingen en andere zorgen, ook een groot aantal kwesties en complicaties kent op financieel, juridisch en fiscaal terrein. Een terrein dat ook nogal eens wijzigt. Onderzoek naar de mogelijke hand- en studieboeken op deze terreinen medio 2016 leidde tot de conclusie dat vrijwel alle bestaande handboeken gedateerd waren. Deze conclusie bracht ons op het idee een compendium samen te stellen, waarin alle aspecten van echtscheiding bij elkaar terug te vinden zijn en dat zowel voor opleidingsdoeleinden als voor de dagelijkse praktijk goed hanteerbaar is. Het Compendium Echtscheiding dat nu voor u ligt, is het resultaat van veel overleg en schrijfwerk. De redactie is alle auteurs en de bureauredactie dan ook zeer dankbaar voor het vele werk dat de afgelopen maanden is verricht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 30-04-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402064
  € 71,82 € 78,28
 8. Nieuw Huwelijksvermogensrecht (Tekst & Toelichting)
  Tekst & Toelichting - Nieuw Huwelijksvermogensrecht ontsluit de samenstellers de parlementaire geschiedenis van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, de zogenoemde ‘vierde tranche’. Tekst & Toelichting - Nieuw Huwelijksvermogensrecht stelt de gebruiker in staat snel kennis te nemen van de achtergronden van ieder nieuw wetsartikel. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 27-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401609
  € 37,15 € 40,49
 9. Compendium Samenwonen 2018
  Het Compendium Samenwonen is bedoeld voor juridische en financiële dienstverleners die zich (mede) richten op ongehuwd samenwonende stellen. Het biedt een actueel overzicht van uiteen­lopende aspecten van het ongehuwd samenwonen. De auteurs zijn allen ervaren professionals op hun vakgebied, waardoor het compendium ook een praktische inslag kent. Omdat het boek een breed scala aan onderwerpen behandelt, is het tevens goed bruikbaar voor onderwijsdoeleinden. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 29-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012401449
  € 76,77 € 83,68
 10. Sdu Commentaar Erfrecht
  Sdu Commentaar Erfrecht is een praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van Boek 4 BW, de Erfrechtverordening en een selectie uit andere aanverwante regelingen. In deze editie zijn, naast de artikelen uit Boek 4 BW en de Erfrechtverordening, relevante artikelen opgenomen uit Boek 7 en Boek 10, alsmede enkele regelingen uit het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Tevens is de tekst van het Haags Testamentsvormenverdrag toegevoegd. De wetteksten en bijbehorende commentaren zijn artikelsgewijs opgenomen zodat u relevante informatie snel en gemakkelijk kunt vinden. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 19-12-2017
  • |
  • Bestelcode 9789012400893
  € 99,98 € 108,98

Producten 21-30 van 47

Van hoog naar laag sorteren