Notariaat

Producten 31-40 van 66

Van hoog naar laag sorteren
 1. Sdu Commentaar Erfrecht (abonnement) online only.
  Sdu Commentaar Erfrecht online is een nieuw handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar op Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en de belangrijkste aanpalende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, jurisprudentie, de parlementaire geschiedenis en literatuur. Vooral de verwijzing naar deze diverse andere bronnen maakt dit commentaar onderscheidend ten opzichte van andere commentaren.
  De lezer verkrijgt zo snel inzicht in de relevante materie en krijgt bruikbare handvatten aangereikt in de zoektocht naar het antwoord op die ene prangende vraag. Lees verder
  • Online
  • |
  • Bestelcode COMERFOL
  € 186,00 Vanaf € 225,06
 2. Modellen voor het Notariaat personen- & familierecht
  Met de Modellen voor het Notariaat bezit u voortaan over de meest actuele digitale modellen erfrecht, huwelijksvermogensrecht en tekstblokken voor de estateplanningspraktijk. Compleet met automatisch gegenereerde toelichtingen voor uw cliënt. Lees verder
  • Online
  • |
  • Bestelcode ABOMODNOT
  € 1.816,00 Vanaf € 2.197,36
 3. Duurzaam Wonen
  In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ten minste 49 procent lager zijn dan in 1990. Eén van de maatregelen die nodig zijn om dat doel te bereiken, is de verduurzaming van 1,5 miljoen bestaande woningen. Alleen al dat voorbeeld laat zien dat de energie transitie een forse impact zal hebben op de woningmarkt en - dus ook - op de notariële praktijk. Het bestuur van de KNB en de redactie van het WPNR willen met deze preadviezen over Duurzaam wonen een bijdrage leveren aan de juridische aspecten van de energietransitie. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 06-06-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404839
  € 34,40 € 37,50
 4. Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en Familierecht)
  In deze wettenbundel zijn de belangrijkste IPR-bronnen opgenomen op het gebied van het internationaal personen- en familierecht (Europese verordeningen, internationale verdragen en nationale wetten). De bundel - deel 6A uit de Monografieënreeks (echt)scheidingsrecht - sluit naadloos aan op deel 6 uit deze reeks: F. Ibili e.a., (Echts)scheiding en internationaal privaatrecht (6e volledig herziene druk, 2018), waarin de toepassing van deze IPR-bronnen uitvoerig wordt uitgelegd en toegelicht. De wettenbundel leent zich echter ook uitstekend voor afzonderlijk gebruik door internationaal georiënteerde juristen (zoals advocaten, rechters of (kandidaat-)notarissen die actief zijn op het terrein van het personen- en familierecht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012404365
  € 27,29 € 29,75
 5. Verzameling Wetgeving Financiele en Estate Planning. Editie 2019
  De in de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning opgenomen wet- en regelgeving is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse praktijk van de fiscalist, notaris, financieel planner, estate planner en accountmanager bij banken. De bundel bevat materieel en formeel recht en is ingedeeld in veertien thematische delen: Belasting algemeen, Invordering, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, Dividend belasting, Successierecht, Waardering onroerende zaken, Burgerlijk Wetboek, Toekomstvoorzieningen, Studie financiering, Sociale Zekerheid, Wet op het financieel toezicht en Internationale regelgeving. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 28-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404136
  € 84,86 € 92,50
 6. Verzameling Wetgeving Notariaat 2019
  Het notariële vakgebied omvat verscheidene rechtsgebieden, waardoor de notariële jurist met diverse regelgevingen te maken heeft. Deze veertiende editie van de Verzameling Wetgeving Notariaat (WN 2019) geeft een overzicht van de voor het notariaat belangrijke civiele en fiscale wetteksten, verdragen en overige regelgeving. Deze wettenbundel is bij uitstek geschikt voor de dagelijkse praktijk van de notariële jurist, terwijl ook de buiten het notariaat werkzame estate planner er zijn voordeel mee kan doen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 27-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404129
  € 87,16 € 95,00
 7. Notamail Verklaard
  Een bundeling van notamailberichten uit 2018 met de meest up-to-date notariële informatie op een A-4-tje. Actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie met betrekking tot diverse thema's worden belicht en zijn ook makkelijk te vinden via de thematische index bundel . Tevens hebben notariële hoogleraren hun bevindingen toevertrouwd aan deze naslagbundel. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 14-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404075
  € 70,75 € 77,12
 8. Internationaal Erfrecht / Omgaan met het familieconflict. (Erfenisvakdag Cahier Deel 6a/7)
  Tijdens de Erfenisvakdagen van 11 november 2016 (Internationaal erfrecht) en 9 november 2017 (Omgaan met het familieconflict) kwamen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente inzichten en ontwikkelingen te delen.

  Tijdens de Erfenisvakdagen komen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente ontwikkelingen en inzichten te delen. In deze bundelingen kunt u een aantal van de lezingen die tijdens de Erfenisvakdagen zijn gehouden nog eens nalezen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403702
  € 21,56 € 23,50
 9. 175 jaar KNB
  De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie viert dit jaar haar 175 jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit grote lustrum zijn negen artikelen in het WPNR verschenen waarin verschillende aspecten van de geschiedenis van de KNB worden besproken. Daarbij staat centraal de invloed die belangrijke wetswijzigingen en historische gebeurtenissen op het notariaat hebben gehad. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 01-01-1970
  • |
  • Bestelcode 9789012403320
  € 37,15 € 40,49
 10. Rechtspraak Erfrecht. Editie 2018
  Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 zijn er veel ontwikkelingen gaande in de erfrechtjurisprudentie. De bundel Rechtspraak Erfrecht geeft een overzicht van standaarduitspraken die er op dit gebied zijn verschenen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 04-12-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012403146
  € 50,47 € 55,01

Producten 31-40 van 66

Van hoog naar laag sorteren