Arbeidsrecht

Producten 31-40 van 56

Van hoog naar laag sorteren
 1. CAOWEB, voor al uw CAO informatie
  In CAOweb vindt u alle cao’s en avv's in Nederland. Alle bedrijfstakcao’s en de belangrijkste ondernemingscao’s zijn bovendien voorzien van een handige uitgebreide samenvatting. Bedrijfstakcao's zijn voorzien van een actueel premieoverzicht fondsen en pensioenen. Lees verder
  • Online
  • |
  • Bestelcode CAOWEB
  Factuur bij levering
 2. Inzicht in de ondernemingsraad (abonnement)
  Deze succesvolle uitgave biedt een toelichting op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Onze abonnees van Inzicht in de OR verdienen iets extra's. Word daarom nu ook Inzicht-abonnee en pak de voordelen! Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode BKINZOR
  Factuur bij levering
 3. Arbeidsrecht in de praktijk (abonnement)
  Deze tiende druk beschrijft niet alleen de nieuwe ‘WWZ’-rechtspraak, maar ook de nieuwe wetgeving die in het afgelopen jaar van kracht geworden is: de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, wijzigingen in de Werkloosheidswet en andere belangrijke nieuwe regelingen zoals de Uitvoeringsbesluiten van het UWV. Lees verder
  • Intekening
  • |
  • Bestelcode BKARBRECHT
  Factuur bij levering
 4. Fiscale actualiteiten voor de arbeidsrechtpraktijk 2019
  Dit boek is niet alleen geschreven voor advocaten die een praktijk voeren in het arbeidsrecht, maar ook anderen die werkzaam zijn op het terrein van het arbeidsrecht, waaronder fiscalisten en HR-medewerkers. In de arbeidsrechtpraktijk en de HR-praktijk doemen vaak fiscale vraagstukken op, vrijwel altijd met betrekking tot de Wet op de loonbelasting 1964. Vragen over de handhaving van de Wet DBA, die op zijn vroegst wordt afgeschaft op 1 januari 2021, of over RVU’s zijn voorbeelden daarvan. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 05-04-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012404099
  € 44,95 € 49,00
 5. Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht 2019
  Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van de sociale dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en beleidsregels. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor rechtshulp verleners en personen die werkzaam zijn in de sociale adviespraktijk, terwijl ook medewerkers van uitvoeringsinstellingen er hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast is het gezien de steeds verdergaande eigen verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer op het gebied van de sociale zekerheid een onmisbare bron voor arbeidsrechtjuristen. Voorts is deze wettenverzameling uitstekend te gebruiken t.b.v. onderwijs socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 07-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403993
  € 28,90 € 31,50
 6. Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht. Editie 2019
  Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de arbeidsrechtpraktijk afgestemde selectie van nationale en internationale wet- en regelgeving. De uitgave is bijgewerkt tot en met 1 januari 2019.

  In deze bundel zijn zowel de Wet werk en zekerheid (WWZ) als de daarop betrekking hebbende uitvoeringsregelingen verwerkt, inclusief het overgangsrecht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 07-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403986
  € 24,31 € 26,50
 7. VNW Socialezekerheidsrecht 2019
  VNW Socialezekerheidsrecht 2019 bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van het socialezekerheidsrecht. De opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op de verschillende deelterreinen, zoals werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, re-integratie en behoeftigheid. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 07-02-2019
  • |
  • Bestelcode 9789012403979
  € 24,31 € 26,50
 8. Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2019
  Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen die relevant zijn voor uw dagelijkse arbeidsrechtpraktijk. Het Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch gaat dieper dan alle andere commentaren en is daarom ook een onmisbare aanvulling voor iedere arbeidsrecht expert. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 18-12-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402842
  € 301,89 € 329,06
 9. (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst
  Het boek (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst bevat bijdragen van sprekers van het vijftiende Nationale Arbeidsrecht Congres dat op 3 en 4 november 2017 werd georganiseerd door het Hugo Sinzeimerinstituut van de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Leiden en de Vereniging voor Arbeidsrecht advocaten Nederland (VAAN). Lees verder
  • Boek
  • |
  • 15-06-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402682
  € 25,24 € 27,51
 10. Arbeidsrecht in de praktijk. 11e druk.
  Deze elfde druk van Arbeidsrecht in de praktijk is grotendeels herzien naar de stand van zaken in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per juni 2018. Veel aandacht in deze herziene 11de druk voor het ontslagrecht, de ontwikkeling van de jurisprudentie over ontslag sinds de invoering van de Wwz in 2015 en mogelijke toekomstige wijzigingen. Drie jaar na invoering van de Wwz is steeds duidelijker te beschrijven hoe de Wwz in de praktijk uitpakt. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 20-08-2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402514
  € 42,41 € 46,23

Producten 31-40 van 56

Van hoog naar laag sorteren