Arbeidsrecht

Loading...

51 producten

Van hoog naar laag sorteren
 1. Wet werk en zekerheid (WWZ) 8e druk, Editie 2018.
  Door de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Belangrijke veranderingen betreffen de positie van de flexwerker, het ontslagrecht en aanpassing van de werkloosheidsregelingen. Deze praktische uitgave biedt een helder overzicht van de bepalingen van titel 7.10 BW zoals die gelden na inwerkingtreding van de Wwz, de Verzamelwet SZW 2015, 2016 en 2017 en 2018 de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de Wet Huis voor klokkenluiders. Per artikel ziet u in een oogopslag of dit wijzigt, wanneer de wijziging inwerking treedt, het eventuele overgangsrecht en de reparatiewetgeving.

  De wetteksten in dit boek zijn bijgewerkt tot en met 1 juni 2018. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 13 jun. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012402309
  € 20,19 € 22,01
 2. AI-40 Aansprakelijkheid 4e editie, 2017
  Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte kan de werkgever worden beboet wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. In ernstige gevallen kan een bedrijf of werkgever zelfs langs strafrechtelijke weg worden vervolgd. Maar ook de werknemer die slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval of beroepsziekte kan een schadevergoeding eisen van zijn werkgever. Dan zal in een civiele procedure worden vastgesteld of de werkgever al dan niet aan zijn zorgverplichting heeft voldaan of dat de werknemer zijn schade zelf moet dragen.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012401579
  € 54,61 € 59,52
 3. Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
  Dit boek behandelt het procesrecht dat relevant is voor de arbeidsrechtjurist. Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is niet alleen het Nederlands ontslagrecht ingrijpend veranderd, maar ook het bijbehorende procesrecht en de procesmogelijkheden voor partijen. Met dit boek bent u volledig op de hoogte van de regels van het procesrecht, zowel in eerste instantie als in hoger beroep. Dit boek is bedoeld voor juristen die arbeidsrechtelijke procedures voeren of daarmee te maken hebben. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 31 jan. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401487
  € 46,94 € 51,16
 4. Handboek Wet werk en zekerheid
  De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Inmiddels bestaat de wet twee jaar. De in die periode gewezen, overvloedige rechtspraak, alsmede in de literatuur opgeworpen vragen en ingenomen standpunten, rechtvaardigt een tweede druk van dit Handboek Wet werk en zekerheid. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 6 jun. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012400176
  € 46,64 € 50,84
 5. Rechtspraak Arbeidsrecht. Editie 2017
  Dit boek bevat ruim 250 van de heden ten dage belangrijkste uitspraken op het terrein van het arbeidsovereenkomstenrecht en het collectieve arbeidsrecht, aangevuld met uitspraken op het gebied van het socialeverzekeringsrecht die voor het arbeidsrecht relevant zijn. Dit boek wordt veelvuldig gebruikt in het juridische onderwijs. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 23 aug. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012399982
  € 38,36 € 41,81
 6. Mediation in arbeidsconflicten
  Mediation blijkt in arbeidsconflicten een succesvolle methode om geschillen op te lossen. Wanneer de wens is de arbeidsrelatie in stand te houden, dan is het van belang dat niet een van de partijen als winnaar uit een conflict komt, maar dat de partijen samen tot een oplossing van hun conflict zijn gekomen. Mediation is, als partijen er zelf niet meer uitkomen, bij uitstek een geschikt middel om toch die oplossing te bewerkstelligen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012398459
  € 37,61 € 40,99
 7. Arbeidsrecht en insolventie: een rechtsvergelijking
  Arbeidsrecht in insolventie is een wetenschappelijk werk waarin een rechtsvergelijking wordt gemaakt tussen het arbeidsrecht en het insolventierecht.  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012396264
  € 64,39 € 70,19
 8. Hoe zit het met het (nieuwe) arbeidsrecht?
  Praktische uitgave over een aantal belangrijke thema's arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht.
  In totaal komen ruim 100 onderwerpen met praktische tips, aandachtspunten en stappenplannen aan bod. De kern van elk onderwerp is samengevat in maximaal twee pagina’s.
  Per onderwerp is in één oogopslag duidelijk wat de meest essentiële informatie is. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 15 sep. 2015
  • |
  • Bestelcode 9789012395656
  € 37,86 € 41,27
 9. Arbeidsrechtelijke Bedingen Themabundel TAP 2012
  Deze bundel biedt een overzicht van recente rechtspraak en literatuur over veel in de rechtspraktijk voorkomende arbeidsrechtelijke bedingen. Het stelt ook de meer fundamentele vragen met betrekking tot deze (wettelijke en niet-wettelijke) bedingen aan de orde. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012387545
  € 50,27 € 54,79
 10. Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht: Ambtenarenrecht
  Deze editie van de Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht bevat een thematische indeling van de belangrijkste uitspraken van het ambtenarenrecht. Deze uitgave is zeer geschikt voor arbeidsrechtjuristen die hier mee te maken krijgen in hun praktijk. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012384438
  € 54,06 € 58,93

51 producten

Van hoog naar laag sorteren