Naar de inhoud

Burgerlijk Procesrecht

Blijf eenvoudig op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het burgerlijk procesrecht met de producten van Sdu. Onze juridische database OpMaat biedt jurisprudentie, commentaren en tijdschriftartikelen om je te ondersteunen in je werkzaamheden.

Bij Sdu kan de jurist of advocaat terecht voor alle vraagstukken rondom zijn of haar vakgebied. Vrouw legt iets uit aan klant met behulp van Sdu producten,
Bij Sdu kan de jurist of advocaat terecht voor alle vraagstukken rondom zijn of haar vakgebied.
 • Vakbladen

  Onze vakbladen informeren o.a. over ontwikkelingen in specifieke marktsectoren.

 • Online Platformen

  In onze platformen vind je dagelijks relevant nieuws én een complete databank.

 • Opleidingen

  En jouw vakkennis houd je op peil met onze diverse opleidingen & events.

 • Nieuws

  Blijf up-to-date op het gebied van aanneming van werk en aanbesteding op Europees, nationaal of gemeentelijk niveau.

Bekijk het aanbod

OpMaat Burgerlijk Procesrecht

OpMaat Burgerlijk Procesrecht biedt dagelijks relevant nieuws én een complete databank. Sdu biedt een sluitende en multidisciplinaire informatieketen op het gebied van burgerlijk procesrecht.

OpMaat 2: Menu in OpMaat
OpMaat 2: Overzicht van alle rechtsgebieden
Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPR)

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPR)

Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht («JBPr») signaleert de belangrijkste uitspraken op het gebied van burgerlijk procesrecht, voorzien van bondige commentaren. «JBPr» biedt de praktijkjurist een selectie van de belangrijkste procesrechtelijke uitspraken van zowel de Hoge Raad als van lagere rechterlijke instanties. Een abonnement op «JBPr» omvat naast papier ook toegang tot het online archief via opmaat.sdu.nl én toegang via de tijdschriften-app van Sdu, Stapp. 

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is een handzaam en overzichtelijk artikelsgewijs commentaar op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in combinatie met een online archief. Het commentaar neemt een eigen plaats in tussen de bestaande naslagwerken. Naast een analyse en juridische duiding van de wetsbepalingen (in beginsel per artikellid) wordt tevens verwezen naar relevante rechtspraak, parlementaire geschiedenis en literatuur. 

Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht
Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER)

Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER)

Het tijdschrift Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk (BER) licht door middel van verdiepende en oplossingsgerichte artikelen actuele ontwikkelingen binnen de rechtsvorderingspraktijk en het beslag- en executierecht toe. Daarnaast geeft het handige overzichten en samenvattingen van (nieuwe) wet- en regelgeving, jurisprudentie, literatuur en beleid. Een abonnement op BER omvat naast papier ook toegang tot het online archief via opmaat.sdu.nl én toegang via de tijdschriften-app van Sdu, Stapp.

Beslag, Executie & Rechtsvordering in de praktijk Sdu

BER

€ 395,00

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht Sdu

JBPr

€ 1.007,50

Tijdschriften & Boeken

Het burgerlijk procesrecht, ook wel afgekort tot BPR, valt onder het privaatrecht en regelt de verhoudingen tussen de partijen in een civiele procedure. Het omvat de vormvoorschriften en procedureregels waarmee in een civiele procedure wordt gewerkt. Sdu houd je altijd op de hoogte van nieuws, relevante jurisprudentie, de laatste wet- en regelgeving en uitgebreide commentaren met betrekking tot dit dynamische rechtsgebied. Maak nu kennis met al onze producten binnen het Burgerlijk procesrecht.

Opleidingen Burgerlijk procesrecht

Ontdek ons brede aanbod aan cursussen en evenementen om jouw kennis en vaardigheden te vergroten op het gebied van Burgerlijk procesrecht.

Opleidingen

Uit het archief

Vind op deze pagina's een preview van de content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

 • OpMaat artikelen afbeelding van Sdu

  Commentaar op Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering art. 42 (Burgerlijkprocesrecht)

  Civiel algemeenCommentaar

 • OpMaat artikelen afbeelding van Sdu

  Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen, 's-Gravenhage, 18-10-1907 [Tekst geldig vanaf 26-01-1910]

  Civiel algemeen, Straf(proces)recht, Arbitrage en mediation, Internationaal publiekrechtWet- en regelgeving en Verdragen

 • OpMaat artikelen afbeelding van Sdu

  Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen, 's-Gravenhage, 29-07-1899 [Tekst geldig vanaf 04-09-1900]

  Civiel algemeen, Straf(proces)recht, Arbitrage en mediation, Militair recht, Internationaal publiekrechtWet- en regelgeving en Verdragen

Bekijk meer artikelen